Středa 2. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Kopidlně na Jičínsku hasiči slavnostně otevřeli novou zbrojnici, rekonstrukce stála 23 milionů korun

Díky projektu financovanému z prostředků EU hasiči v Kopidlně na Jičínsku dne 6. září 2019 slavnostně otevřeli novou zbrojnici, která vyrostla na místě bývalého školního statku.

Na slavnostní přestřižení pásky dorazilo mnoho významných hostů, kromě hasičů, občanů a představitelů Kopidlna přijeli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček, starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke a také hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Rekonstrukce vyšla na 22,9 milionu korun. Z toho dotace z IROPu byla 18,3 milionu korun, zbylých 4,6 milionu hradila obec.

Na samotném začátku stála myšlenka koupit areál bývalého školního statku. Věděli jsme, že by tyto prostory byly vhodné nejen pro naše hasiče, ale i pro zázemí zaměstnanců organizační složky Místní hospodářství. Velikost areálu nabízela také prostor pro budoucí výstavbu sběrného dvora.

Po představení záměru v zastupitelstvu a následném schválení samotného odkoupení jak příslušnými orgány Královéhradeckého kraje, tak naším zastupitelstvem, se město stalo vlastníkem areálu bývalého školního statku.

Prostory v tomto areálu, které byly hned po odkoupení pro hasiče vyčleněny, byly však ve velmi špatném stavu, a proto nastal další krok, výběr projekční firmy pro vypracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce prostor.

Když se projektová dokumentace dostala do fáze, kdy jsme zažádali o stavební povolení, byla podána žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu do 36. výzvy.

Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že jsme byli úspěšní a obdrželi jsme rozhodnutí o přidělení dotace, první etapa několikaleté práce byla ukončena.

Další etapa byla zahájena výběrem dodavatele, který několik měsíců prodlužovaly kontrolní dotační orgány. Ty musí v tomto programovém období kontrolovat dokumenty výběrového řízení před samotným vyhlášení a následně po jeho ukončení.

Proto byla stavba předána vybrané firmě PMS Poděbrady až na jaře roku 2018 slavnostním poklepem na stavební kámen,

uvedla starostka Hana Masáková pro Kopidlnské listy.

Kopidlno je město v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji, zhruba 13 km jihozápadně od Jičína, u hranic s okresem Nymburk Středočeského kraje. Město leží v nadmořské výšce 219 m podél silnice spojující Poděbrady a Jičín. Tento hlavní tah prochází přes Hilmarovo náměstí.

V Kopidlně žije přibližně 2 100 obyvatel. Městem protéká říčka Mrlina.

Předmětem projektu byla rekonstrukce objektu požární zbrojnice za účelem zvýšení její odolnost vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky.

Rekonstrukce byla provedena tak, aby splňovala požadavky ČSN 73 5710 a mohla být plně využívána pro výkon služby jednotky SDH Kopidlno a k umístění požární techniky.

Ve zrekonstruované zbrojnici má své čestné místo také Škoda 125 – Stratílek z roku 1929.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Kopidlně je zařazena do kategorie JPO II/1. V nové zbrojnici aktuálně stojí provovýjezdová cisterna Liaz, cisterna Škoda 706 a stará Avia. Na cestě už je ale zcela nová velkokapacitní cisterna od jednoho z nedalekých dodavatelů požární techniky.

O své činnosti hasiči informují na Facebooku, o svých výjezdech pak ve speciální skupině.

Sdílet