Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ostravská rallye již posedmé prověřila dobrovolné jednotky, zapojilo se jich jedenáct

Již posedmé zorganizovala na přelomu října a listopadu odborná rada represe OSH Ostrava doplněk odborné přípravy pro jednotky SDH pod názvem Ostravská rallye.

Akce je tradičně určena zejména pro mladší a nové členy výjezdových jednotek, kteří tak mají možnost si pod dohledem starších a zkušenějších kolegů vyzkoušet nejrůznější činnosti.

Úkoly byly určeny pro družstva o zmenšeném početním stavu (1+3), proto se někteří členové jednotek na jednotlivých stanovištích střídali. Do letošního ročníku se zapojilo celkem jedenáct jednotek z okresu Ostrava pro něž bylo přichystáno pět stanovišť.

Požár lesního porostu

Námětem pro činnost jednotek na tomto stanovišti bylo uhasit požár lesního porostu, který zpozoroval a oznámil na tísňovou linku rybář, jenž v nedalekém rybníce chytal ryby. Požár, jenž se nacházel ve svahu cca 60 metrů nad rybníkem byl simulován terčem, do něhož bylo zapotřebí dopravit nejméně pět litrů vody.

Krom zprovoznění čerpadla a vytvoření hadicového vedení byl brán zřetel také na rychlost splnění úkolu a použití signálů pro dodávku vody.

Požár nízké budovy

Toto stanoviště se nacházelo na HS Fifejdy a namísto avizovaného požáru čekalo na hasiče zdolání polygonu pro nositele dýchací techniky. Před samotným vstupem do polygonu museli členové jednotek prokázat své znalosti při kompletaci vzduchového dýchacího přístroje a provedení jeho kontroly před použitím.

Zodpovědět museli rovněž otázky ohledně výpočtu ochranné doby a průměrné spotřeby.

Přečtěte siPrimátor Ostravy předal hasičům čtyři nové dopravní automobily Mercedes-Benz Sprinter od firmy THT Polička

Povodeň

V důsledku neustávajících dešťů hrozí zaplavení blízkých garáží dopravního podniku a proto je potřeba postavit protipovodňovou hráz, která by přitékající vodu odvedla do nedalekého koryta.

Takovou informaci dostali velitelé jednotek při příjezdu na toto stanoviště. Nejprve musely jednotky naplnit několik pytlů pískem a správně je uvázat, později jim byly další hotové pytle přivezeny posilovou jednotkou.

Úkolem hasičů pak bylo vytvořit jednořadou povodňovou hráz o výšce čtyř pytlů a délce cca 4 metry. Krom samotného plnění a vázání jednotlivých pytlů tak byla hodnocena i správná vazba a kladení pytlů na sebe včetně předepsaného odklonu.

Pád stromu přes cestu

Po příjezdu každé jednotky na místo události byla tato rozdělena na dvě části. Velitel a obsluha MŘP museli nejprve zodpovědět otázky stran taktiky a bezpečnosti při používání motorové pily u zásahu a pilař poté provedl řez na nachystaném kmeni stromu.

Přečtěte siMoravskoslezský kraj zakoupil pro dobrovolné hasiče 50 dopravních automobilů na podvozku Mercedes-Benz Sprinter 4x4

Druhá dvojčlenná skupina pak měla za úkol ošetřit raněného, který se při manipulaci s motorovou pilou pořezal na dolní končetině. Krvácení z rány bylo natolik masivní, že tlakové obvazy neustále prosakovaly a bylo zapotřebí použít škrtidlo.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Členové jednotek museli na tomto stanovišti prokázat praktické znalosti při vázání základních uzlů používaných v PO, použití prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, či vytahování technických prostředků požární ochrany do výšky za pomoci pracovního lana.


Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna na území města Ostravy a jednotky se mezi nimi přesouvaly dopravními automobily na základě obdržených „výjezdových SMS“.

Na splnění každého z úkolů měly jednotky 25 minut, během nichž došlo i na hodnocení činnosti hasičů přítomnými rozhodčími. Všechny jednotky se po splnění úkolů sjely do hasičské zbrojnice v Nové Vsi, kde proběhlo společné zhodnocení a ukončení akce.

Tradiční součástí rallye byly také testy, které v průběhu celého dne museli vyplnit všichni zúčastnění členové jednotek. Každý test obsahoval 30 otázek z oblasti PO, které jsou určeny pro získání odbornosti HASIČ III. stupně.

A právě zmíněnou odbornost získávají hasiči, kteří se do rallye zapojí a úspěšně test vyplní.

Ivo Adámek, OORR
Sdílet