Sobota 22. unora 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Tři hasičské jednotky cvičily v prostorách bývalé mlékárny v Kyjově

Společný praktický výcvik JSDH Kyjov, JSDH Svatobořice-Mistřín a JSDH Žeravice, se konal v neděli 27. 10. 2019. Celý výcvik se odehrával v prostorách bývalé mlékárny v Kyjově.

Pro cvičící jednotky byly připraveny celkem čtyři stanoviště, ke kterým přistupovaly jako k reálným zásahům a vycházely pouze z informací, které získaly z obdrženého příkazu k výjezdu, nebo z vytěžených informací od přítomného oznamovatele. Jakmile družstva dokončila jeden úkol, obdržela příkaz k výjezdu na další stanoviště.

Na každém stanovišti simuloval oznamovatele i KOPIS přítomný „rozhodčí“ z řad HZS, který bděl nad správným a bezpečným prováděním jednotlivých zásahů a správným využíváním prostředků z výbavy jednotlivých jednotek.

Ihned po dokončení úkolu byl proveden rozbor průběhu „zásahu“, kde byla probrána taktika zásahu, komunikace v jednotce i s KOPIS, bezpečnost zasahujících a využívání prostředků jednotky, atd.


První stanoviště simulovalo požár nízké budovy, kde první nadzemní podlaží bylo zakouřeno umělým kouřem a oheň byl simulován pomocí LED světel. Jednotka měla za úkol prostory prohledat, nalézt případné přítomné osoby a provést likvidaci požáru.

Každé družstvo mělo v zakouřených prostorách ukrytou figurínu. Na autenticitě výcviku dodal také fakt, že budova byla již jednou v minulosti požárem zasažena.


Transport pacienta ze složitých prostor, tak zněl příkaz k výjezdu pro druhé stanoviště, navíc s informací pro velitele, že ZZS má na místo dlouhý čas dojezdu, z čehož vyplývá, že družstvo čeká poskytnutí první pomoci přítomnému figurantovi, který sice dýchal, ale střídavě upadal do bezvědomí a nabýval vědomí.

Celý úkol končil předáním osoby do péče ZZS na nádvoří mlékárny.


Další příkaz k výjezdu určoval jednotkám zásah v podstřeší budovy, kde mělo zřejmě dojít k zahoření strojovny výtahu. Pro jistotu ovšem jednotka musela vybudovat útočné vedení po schodišti až ke krovu několikapatrové budovy.


Poslední úkol určoval jako místo zásahu rovnou střechu budovy, kde se družstev ujal příslušník HZS – lezec. Družstvo mělo za úkol simulovat zásah při opravě větrem poničené střechy.

Jednotky tak měly využít k pracovnímu polohování prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou ze svých vozidel.

Všechna družstva si zde navíc zopakovala vázání uzlů.


Jednotky kladně hodnotily celý průběh výcviku a již nyní je dohodnuto, že další výcviky budou následovat.

Na závěr patří poděkovat Městu Kyjov za poskytnutí prostor a také npor. Ing. Milanu Tlamkovi, veliteli HS Brno-Líšeň za zapůjčení materiálu pro připravení tohoto výcviku.

Martin Pohanka, JSDH Žeravice
za kolektiv pořadatelů
Sdílet
Banner Stimax.cz 970