Středa 2. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z Česka byli součástí cvičení v Bělorusku v rámci ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu

Dne 29. – 30. 10. 2019 proběhlo v Bělorusku první cvičení – Table Top Exercise (TTX) v rámci projektu EU-CHEM-REACT 2.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení úrovně prevence, přípravy a reakce na mimořádné události chemického charakteru národními i regionálními autoritami v Bělorusku, Moldavsku a Ukrajině prostřednictvím modelových cvičení.

EU-CHEM-REACT 2 je program financovaný Evropskou Unií – DG ECHO (Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu) a je pokračováním úspěšného projektu EU-CHEM-REACT z let 2017 – 2018.

EU CHEM-REACT 2 je tvořen mezinárodním konsorciem partnerských států z Běloruska, České republiky, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Ukrajiny, OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) a je koordinováno ICCSS (International Centre for Chemical Safety and Security).

Table Top Exercise (TTX)

Štábní cvičení se konalo na Univerzitě Civilní ochrany Ministerstva mimořádných událostí v Minsku. Byly zde zastoupeny všechny místní, regionální a národní subjekty zapojené do záchranných operací v případě CBRN událostí na intervenční, taktické i strategické úrovni.

Scénář cvičení simuloval únik toxických chemikálií a ekologickou katastrofu v důsledku teroristického útoku. Účastníci cvičení byli rozděleni do jednotlivých týmů, které simulovaly činnosti jak nasazených zahraničních modulů, tak národních autorit.

Další účastníci představovali zástupce EUCPT (EU Civil Protection Team), UN OCHA (UN Office for Coordination of the Humanitarian Affairs) a OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).

Cvičením byly prověřeny především správné postupy jednotlivých orgánů při řešení chemických útoků, se zvláštním zřetelem na vyžadování pomoci ze zahraničí a aktivaci Mechanismu civilní ochrany Evropské unie.

Za Českou republiku se zúčastnili:

  • pplk. Mgr. Michal Žůrek – MV – GŘ HZS ČR
  • ppor. Mgr. Petr Vodička – HZS hl. m. Prahy
  • pprap. Bc. Jiří Kubeš – HZS hl. m. Prahy

Command Post Exercise (CPX)

Cvičení na velitelské úrovni proběhne v Moldavsku (Kišiněv) v únoru 2020. CPX bude navržen a implementován tak, aby simuloval reakci, a nasazení během skutečné operace se zaměřím na rozhodovací proces mezi národními a mezinárodními partnery, včetně vlád a mezinárodních organizací.

Field Exercise (FeX)

Nasazení týmů na Ukrajině (Lvov) v září 2020. FeX je hlavní událostí projektu a zapojí se do něj velké množství záchranných složek, agentur a dalších organizací z různých zemí, včetně České republiky, Lotyšska, Moldavska, dobrovolných hasičských sborů ze zúčastněných zemí.

Celé cvičení bude probíhat po dobu 36 hodin.

O významu a velikosti tohoto projektu svědčí i fakt, že se ho zúčastnili vrcholní představitelé zastoupených zemí včetně Běloruského ministra pro mimořádné situace Vladimira Vashchenka, dále ředitele německé THW Albrechta Broemma a Josého Almodovara – zástupce DG ECHO – odboru školení a cvičení Evropské komise pro civilní ochranu a humanitární pomoc.

Cvičení bylo zakončeno předvedením zásahové techniky a několika simulovanými zásahy ve výcvikovém areálu Univerzity civilní ochrany Ministerstva mimořádných událostí v Borisově.

Sdílet