Úterý 28. ledna 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner scott OK

V Bezděkově na Žďársku jsou hasiči jediným aktivním spolkem, existují už 90 let

Bezděkov je malá obec v okrese Žďár nad Sázavou. V současné době má 70 obyvatel. Obec je to poměrně malá, byla založena roku 1737. V obci od roku 1929 pracuje sbor dobrovolných hasičů, který je hybnou silou všeho dění.

Kulaté výročí založení si připomenuli na výroční valné hromadě v sobotu 9. 11. 2019 v kulturním domě, kdy se sešli členové společně se delegáty okrsku Velká Bíteš, aby si připomněli minulost, zhodnotili přítomnost a pohleděli do budoucnosti.

Slavnostní schůzi zahájil velitel sboru Jiří Křikava, který přednesl návrh programu a přivítal hosty. Starosta sboru Antonín Bartůšek svůj příspěvek zahájil minutou ticha za zemřelé členy sboru. Následně přednesl zprávu o činnosti sboru za rok 2019.

Sbor má 12 členů, převážně vyššího věku. Přesto se snaží plnit všechny úkoly na něj kladené. Člen sboru Petr Vondrák zhodnotil činnost za 90 let.

Sbor dobrovolných hasičů v Enkenfurtu, nyní Bezděkov, byl založen 4. 8. 1929. První členská schůze se konala 6. 8. 1929 za přítomnosti 8 členů. Prvními zakladateli byli: starosta František Pecina st., náčelník Vincenc Tomek a jednatel Bohuslav Nováček. Výbor měl 4 členy: Augustin Malý, Jiljí Tuček, Ladislav Borkovec a Bohumil Nováček. Jako 24. sbor vstoupil do župy č. 41 soudního okresu Velkobítešského.

Před založením sboru používali místní občané k hašení ohně ruční čerpadlo – berlovku, což bylo málo účinné. V roce 1929 koupil sbor stříkačku zn. Walter z Prahy Holešova. Hasičská zbrojnice byla zřízena v domě pana Tomka.

V roce 1964 byla stříkačka Walter odvezena závodnímu požárnímu útvaru n.p. Žďárské strojírny a slévárny ve Žďáru nad Sázavou. Výměnou dostal sbor motorovou stříkačku PPS 8, která sloužila až do roku 1990. V roce 1990 byla přidělena ONV Žďár nad Sázavou nová motorová stříkačka PPS 12, která slouží doposud.

Následovala zpráva velitele Jiřího Křikavy. Shrnul výcvik jednotky SDH obce, nácvik na soutěže a pomoc se zvelebováním obce. Dále proběhla aklamací volba výboru na funkční období 2020–2025.

Předseda osadního výboru Petr Vondrák seznámil s přípravnými pracemi na rekonstrukci kulturního domu a výstavbou nové hasičské zbrojnice. V diskuzi vystoupil starosta okrsku Velká Bíteš Ludvík Zavřel. Vzpomněl nejstaršího člena sboru, 72letého Jiřího Pecinu, historii hasičstva, činnost okrskového výboru a poděkoval za vykonanou práci.

Následovalo předání ocenění. Libor Zachrla převzal věrnostní stužku za 20 let aktivního členství a čestné uznání okrsku Velká Bíteš, Petr Vondrák věrnostní stužku za 20 let a v zastoupení Jiří Pecina věrnostní stužku za 50 let, čestné uznání okrsku a medaili SH ČMS „Za příkladnou práci“. Starosta s velitelem převzali od Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou čestné uznání.

Za výkonný výbor OSH Žďár nad Sázavou pozdravil zasloužilý hasič Jiří Klusák a poděkoval za vykonanou práci. Za SDH Nové Sady pozdravil starosta sboru Petr Frantl.

Závěr slavnostního shromáždění patřil schválení plánu činnosti, pohoštění a neformální zábavě.

David Dvořáček
Sdílet
Banner Stablecam 970