Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči cvičili na letišti v Ruzyni

Dne 6. 4. 2004 bylo provedeno taktické cvičení za účasti složek IZS na letišti v Praze – Ruzyni . Cvičení pořádal HZS Česká správa letišť – Záchranná požární služba Letiště Praha Ruzyně (ZPS) v součinnosti s HZS hl.m.Prahy , ZZS hl.m.Prahy a PČR.9.dubna- Nové fotografie !!

Následující text je převzat z Námětu cvičení, který zpracoval velitel útvaru ZPS Praha p.J.Kadlec:

Na základě nouzového hlášení z paluby letadla je vyhlášen II.stupeň pohotovosti pro letecký provoz. Dochází k rozmístění jednotek ZPS a k soustřední HZS a ZZS Praha. Následuje přistání letadla, které se změní v leteckou nehodu. Letadlo s potížemi přistává, dochází k ulomení podvozku a jeho požáru. Pak zůstává stát na dráze. Vychází kouř z nákladového prostoru v zadní části. Rozmístěné síly a prostředky se sjíždějí k letadlu a okamžitě jsou nasazeny proudy hasiva z požárních velkokapacitních automobilů k hašení a ochlazování. Jsou povolány součinnostní jednotky, které jsou nasměrovány k místu letecké nehody složkami letiště.
Osádka letadla zahajuje evakuaci nezraněných cestujících jen bočními nouzovými východy na levém křídle, protože z důvodu závady nelze použít nafukovacích skluzů. Na pravou stranu letadla nelze východy z letadla použít. Hasiči pronikají přes křídlo do letadla a provádějí průzkum, hašení na palubě a její odvětrávání. Pro evakuaci osob neschopných pohybu jsou povolány pojízdné schody. Záchranné složky se pak podílejí na evakuaci vynášením osob, na vytvořeném zdravotnickém prostoru dochází k třídění osob z hlediska jejich poranění. Požár podvozku i zasažených částí letadla je likvidován, je prováděno další ochlazování a odvětrávání.
Nezranění cestující a posádka jsou pomocí letištních autobusů převezení k dalšímu odbavení. Zranění jsou postupně po roztřídění a základním ošetření převáženi do nemocničních zařízení. Mrtví jsou odložení v blízkosti zdravotního prostoru. Z letadla jsou vykládána zavazadla cestujících a další náklad pomocí mechanizačních prostředků, je odčerpáváno palivo .
Dále jsou prováděny přípravné práce k odstranění pohybu neschopného letadla a následnému očištěním dráhy . K odstranění zbytků hydraulické kapaliny jsou použity sorbenty a další úklidové prostředky. Letadlo neschopné samostatného je ponecháno na dráze, která zůstává neprovozuchopná. Zásah součinnostních složek je postupně ukončen, cestující odsunuti, probíhá šetření příčin letecké nehody a dokumentace.

Ke cvičení bylo použito letadla B 737–400, které bylo před vlastním cvičením přesunuto na práh dráhy a osazeno „cestujícími“ – 50 figuranty a posádkou. Evakuace proběhla takovým způsobem, že se co nejvíce přiblížila stavu při letecké nehodě, tedy i při vysoké panice. Pro evakuaci osob byly využity i síly HZS hl.m.Prahy a současně bude vytvořeno pracoviště Zdravotní záchranné služby hl.m.Prahy k roztřídění osob a jejich postupnému odvozu do zdravotnických zařízení.

Všechny aktivované složky Letiště Ruzyně Praha prověřovaly všechny své další činnosti a své poznatky, připomínky a výsledky předaly útvaru ZPS k zapracování do výsledné zprávy o provedeném cvičení.

Informoval tiskový mluvčí HZS hl.m.Prahy pplk.Václav Hladík
Fotografie: Miloš Vorel – odbor dokumentace HZS hl.m.Prahy

A ještě perlička na závěr, mezi „mrtvými“ byl i kameraman jedné nejmenované televize, který neustále rušil a obtěžoval záchranáře při jejich práci. Asi neví že cvičení není pořádáno pro televize ale pro sladění činnosti všech záchranných složek. A to není nic jednoduchého, když při tom navíc ruší kameramani.
Sdílet