Pátek 3. dubna 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner scott OK

ÚJV Řež převzal od firmy Kobit novou cisternovou automobilovou stříkačku se systémem CAFS

V prosinci 2019 proběhlo slavnostní předání nového hasičského vozidla SCANIA Hasičskému záchrannému sboru ÚJV Řež, a. s.

Kromě hasičů, veteránů sboru a zájemců z areálu podniku byli pozváni i zástupci obce a zástupce dodavatele – firmy Kobit, pan Horák. Krátký program zahájil proslov generálního ředitele D. Jiřičky, který si pak od dodavatele převzal symbolický klíč k vozu.

Velitel hasičů D. Procházka stručně představil hlavní technické možnosti a výhody této špičkové techniky. Poté následovalo požehnání vozidlu, kterého se ujal farář Kamil Vrzal z farnosti Odolena Voda.

Nová Scania znamená významnou modernizaci vozového parku jednotky HZSp ÚJV Řež, a. s., protože je kromě základních prostředků požární ochrany také vybavena vzducho-pěnovým zařízením CAFS, které umožňuje zásahy v kontrolovaných pásmech a ostatních rizikových pracovištích se zdroji ZIZ s použitím minimálního množství hasební vody.

Zařízení lze také použít na objektech a zařízeních v areálu podniku, kde je zákaz hašení vodou, například u trafostanic, vodíkové stanice, kabelových kanálech nebo panelů fotovoltaiky.

V areálu společnosti ÚJV Řež v Řeži u Prahy je provozována řada vysoce specializovaných technologických zařízení se speciálním bezpečnostním režimem.

Mimo jiného jsou zde umístěny i dva výzkumné jaderné reaktory a s nimi související technologické zázemí pro práci s radioaktivními materiály. Vybavení a výcvik složek hasičského a záchranného sboru ÚJV Řež proto musí odpovídat těmto vysokým nárokům.

Technická specifikace vozidla CAS 20/4000/240 S2R na podvozku Scania P440 B4×2NZ

O pohon Scanie s rozvorem náprav 2 950 mm se stará řadový přeplňovaný šestiválec DC13 o výkonu 324 kW splňující emisní normu Euro 5. Převodovka GRS905 je dvanáctistupňová a samozřejmě automatická.

Nová cisternová automobilová stříkačka je vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2 000 litrů za minutu při tlaku 10 barů, ve vysokotlakém režimu – tedy 40 barů – dosahuje čerpadlo výkonu 150 litrů za minutu.

CAS je v prostoru místa nástupu strojníka vybavena samostatnou 24V zásuvkou pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu.

Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanici Motorola DM 4600, v prostoru ovládacího panelu čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako její druhé obslužné místo. Nechybí topení nezávisle na chodu motoru a jízdě.

Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou ve vodorovné rovině nejméně 51 kN a jištěním proti přetížení.

Pod ním je asanační lišta, napojená na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaná z místa strojníka. Každá z trysek umožňuje její uzavření. Součástí asanační lišty je koncovka pro připojení hadice C.

Zadní část účelové nástavby je vybavena kamerou pro sledování prostoru za vozidlem z místa řidiče.

Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a zobrazovací část o velikosti 7“ je umístěna v prodloužené palubní desce. Kamera se samočinně spustí při zařazeném zpátečním rychlostním stupni.

CAS je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou osazena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země se čtyřmi 24V LED světlomety s celkovým světelným tokem 20 000 lumenů. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru.

Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0–360° je možné pomocí dálkového ovládání bez kabelu a současně z nástavby CAS.

Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy – a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS a v případě potřeby lze použít i vnější zdroj napojený přes zabudovaný měnič napětí 230/24 V.

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla, částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

Dýchací přístroje a náhradní tlakové láhve jsou umístěny v nástavbě.

Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice.

Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Je opatřen vodícími kladkami pro snadnou manipulaci se 60metrovou vysokotlakou hadicí. Ta je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná.

K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou. Proudnice je kombinovaná, vysokotlaká, pro hašení vodou i pěnou s průtokem 150 litrů za minutu.

Pěnový hasicí systém CAFS (Compressed Air Foam System)

Čerpací jednotka, včetně pěnotvorného systému CAFS s obslužným místem, je umístěna v zadní skříni účelové nástavby. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

Jako kompletní funkční celek kombinuje LSA3000 všechny jednotlivé komponenty systému CAFS v jednom modulu. Na základním rámu je vozidlo vybaveno vestavěným čerpadlem, kompresorem, tlakovým směšovacím systémem a dávkováním pěny.

Přečtěte siOne Seven system je zařízení pro výrobu speciální suché pěny

Systém je regulován moderními měřicími a řídicími technologiemi zaručujícími možnost činnosti jednotky i ve výrazně kolísavých provozních podmínkách (např. v případě pulzního provozu), patentovanou směšovací komorou LSA a všemi měřicími a ovládacími prvky.

CAFS se vyrábí nezávisle na instalačním čerpadle vozidla bez tlakových ztrát a bez omezení průtoku vody. Stlačený vzduch je do proudu „voda/pěna“ vyfukován proporcionálním ventilem pro regulaci tlaku do směšovacího ventilu.

Přečtěte siŠestnáct velkokapacitních cisteren Tatra 815-7 pro výrobu pěny stlačeným vzduchem pořídili hasiči v Moravskoslezském kraji

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS. Nádrž na vodu má objem 4 000 litrů a tvoří jeden celek s 240litrovou nádrží na pěnidlo.

Místní jednotka dále disponuje kombinovaným hasicím automobilem Iveco Daily, veze 1000 litrů vody a 250 kilogramů prášku. Dekontaminační vozidlo Volkswagen LT 35 veze mobilní dekontaminační jednotku, protichemické obleky a dekontaminační prostředky. Vozový park pak doplňuje standardní CAS na podvozku Tatra 815.

Sdílet
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK