Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prudký déšť znepříjemňoval život na Vysočině

Vzhledem k prudkému dlouhotrvajícímu dešti, který v odpoledních hodinách v pondělí 19. dubna 2004 zasáhl kraj Vysočina, došlo k vyššímu počtu zásahů spojených s neodtékající nebo stoupající vodou. Nejvíce byla postižena oblast Jihlavska a především Třebíčska.

V této souvislosti hasiči HZS kraje Vysočina ve spolupráci se sbory dobrovolných hasičů zasahovali ve 14 případech. V 8 případech byla událost klasifikována jako živelní pohroma, v ostatních 6 případech se jednalo o technickou pomoc – čerpání vody, většinou v důsledku ucpané kanalizace.

Nejkritičtější situace byla na Třebíčsku, které zaznamenalo 7 živelních událostí. V 17:15 bylo na požární stanici v Jemnici ohlášeno zatopení obce Chotěbudice po přívalovém dešti. Vlivem srážkové činnosti a bouřky s přívalovým deštěm došlo dále k zaplavení části obcí (obytných domů – sklepních prostor – a komunikací) v obci Rácovice, Jemnice, Želetava, Předín a Opatov. Do zásahu byla nasazena čerpací technika z požárních stanic HZS kraje Vysočina a probíhala spolupráce se sbory dobrovolných hasičů v místech událostí.
Požární jednotky odstraňovaly následky přívalového deště – bahno z komunikací, bylo provedeno odčerpání vody ze zatopených objektů. Současně byl zabezpečován objekt rybníka v obci Předín, kde hrozilo nebezpečí porušení hráze rybníka a tím možnost jeho protržení a ohrožení obcí na povodí.
Během zásahu byla vyžádána spolupráce s JME a Povodím Moravy.
Bylo provedeno vyrozumění obcí na povodí říčky Želetavky pod Jemnicí a dále obcí na povodí pod obcí Předín.
Ve spolupráci se starosty obcí bylo provedeno odpuštění rybníku nad obcí Jemnice v povodí říčky Želetavky. V obci Brtnice byla snížena hladina rybníka o 1 m a v obci Opatov a Kněžice byla provedena opatření na rybnících, kde jsou prováděny odbahňovací práce.
Zásahové práce byly ukončeny ve 23:30 na rybníku v obci Předín. Na místě zůstala hlídka sboru dobrovolných hasičů, která nadále situaci monitorovala. Hasiči z požární stanice Jemnice prováděli v nočních hodinách kontrolu stavu průtoku na řece Želetavce.
por. Mgr. Denisa Štursová, HZS kraje Vysočina, tisková mluvčí
Sdílet