Pátek 5. června 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Kobit THZ 970*150 OK

Hasiči v Libereckém kraji se loučili s ředitelem Luďkem Prudilem, nastupuje do Prahy

Posledním dubnovým dnem roku 2020 opouští řady HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil, který byl genpor. Ing. Drahoslavem Rybou (generálním ředitelem HZS ČR) jmenován k 1. 5. 2020 do funkce ředitele HZS hlavního města Prahy.

Velké poděkování za dosavadní spolupráci, vedení sboru a hodně sil a mnoho dalších pracovních úspěchů na jeho hasičské cestě mu popřáli příslušníci i občanští zaměstnanci HZS Libereckého kraje.

Dojemnému a nečekanému rozloučení se mu dostalo také od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který plk. Prudilovi udělil „záslužnou medaili Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje I. stupně“ za vynikající práci při zajišťování a zlepšování podmínek IZS a krizové připravenosti Libereckého kraje.

Pamětní medaili za příkladnou a dlouholetou spolupráci mu udělil ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislav Husák. Ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec plk. gšt. Ing. Miroslav Brázda plk. Prudilovi předal medaili za dlouholetou významnou spolupráci a podíl na plnění výcvikových úkolů pěší roty aktivních záloh.


Plukovník Ing. Luděk Prudil byl příslušníkem a zároveň ředitelem HZS Libereckého kraje od 1. září 2015. Svou profesní kariéru začal 1. září 1989 na Ministerstvu vnitra ‑ hlavní správě Sboru požární ochrany, kde byl zejména pověřen vybudováním republikového operačního střediska požární ochrany.

Dále působil jako vedoucí operačního střediska generálního ředitelství HZS ČR a později zde vykonával funkci ředitele odboru operačního řízení. Podílel na vybudování systému prevence závažných havárií a havarijního plánování v České republice.

Aktivně spolupracoval na přípravě a prosazení tzv. krizové legislativy (zákon o IZS, zákon o krizovém řízení) a celé řady dalších právních předpisů, realizaci projektů v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systému operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Své dlouholeté zkušenosti a znalosti zúročil při řízení ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech značného rozsahu ve štábu generálního ředitelství HZS ČR, např. při požáru rafinerie v Litvínově v roce 1996, při povodních v roce 2002, 2006, 2010 a 2013, při orkánech Kyrill 2007, Emma 2008, výbuchu muničních skladů ve Vrběticích 2014 nebo také při realizaci operací humanitární pomoci do zahraničí v posledních 20 letech.

V letech 2015 ‑ 2020 se v Libereckém kraji velmi aktivně podílel na řízení celé řady mimořádných událostí značného rozsahu, ty největší z nich např.: rozsáhlé lesní požáry při velkém suchu na Českolipsku 2018, rozsáhlá evakuace 4500 osob při nálezu nevybuchlé munice z 2. světové války v centru Liberce 2018 nebo při orkánech Herwart 2017 a Eberhart 2019.

Za dobu svého působení ve funkci krajského ředitele se plk. Prudil zasadil o financování výstavby stanice Doksy, o kterou HZS Libereckého kraje historicky usiloval od roku 1994, výkup pozemku pro výstavbu stanice Jablonné v Podještědí nebo o obměnu a rozšíření vozového parku profesionálních hasičů.

Na „mezinárodní scéně“ se pak podílel na uzavření memoranda o porozumění ‑ o spolupráci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Dolnoslezským Vojvodou, Dolnoslezským Krajským velitelem Státní požární ochrany ve Wroclawi na straně jedné a Libereckým krajem a HZS Libereckého kraje na straně druhé.

Na tyto aktivity dále navazovala celá řada dílčích projektů Česko-Polské spolupráce.


V návaznosti na odvolání plk. Ing. Luďka Prudila k 30. dubnu 2020 a v souladu s organizačním řádem HZS Libereckého kraje bude řídit od 1. května 2020 po dobu neobsazení služebního místa ředitele HZS Libereckého kraje z pozice statutárního zástupce HZS Libereckého kraje plk. Mgr. Jan Málek, náměstek ředitele HZS Libereckého kraje.

por. Bc. Lucie Hložková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK