Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Co Vás čeká na letošním Pyrosu ?

Doprovodné akce a odborný doprovodný program PYROS 2004.

18. 5. 2004

9.00 – 18.00 hod
• PYROMEETING – 8. evropské setkání hasičů
• Evropa – bezpečný prostor pro život
Dvoudenní mezinárodní konference
Téma 1. části: Ochrana obyvatelstva v podmínkách současných bezpečnostních rizik
Téma 2. části: Příprava emergentních služeb na řešení mimořádných událostí a krizových stavů
Záštita PYROMEETINGu: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Stanislav Gross
Místo konání: Hotel Voroněž Brno, Kongresový sál

10.00 – 12.00 hod
• Kulatý stůl – setkání asociací, komor, cechů, klubů, svazů z oboru bezpečnostních služeb Grémium Alarm, organizováno AGA
Místo konání: pavilon A3, sál Brno

10.00 – 14.00 hod
• Evropský týden BOZP – vyhlášení kampaně Bezpečný podnik – Správná praxe – vyhodnocení programu – tisková konference
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A

10.40 hod
• Ukázka hašení historickou technikou
Místo konání: volná plocha před pavilonem A-Rotunda


12.00 – 15.00 hod
• Memoriál „Brněnský záchranář”
Místo konání: volná plocha před pavilonem G


12.00 – 18.00 hod
• Ochrana osob, majetku a informací v ČR po vstupu do Evropské unie
Konference
Místo konání: pavilon E, Business Center II

18. – 21. 5. 2004

9.00 – 18.00 hod
• INFOCENTRUM – odborné poradenské centrum pro návštěvníky veletrhů k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Místo konání: pavilon G1, stánek č. 008

• CZECH PROTECT FILM 2004
(2. ročník přehlídky videoprogramů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci)
Místo konání: pavilon G1, stánek č. 008

• Propagační expozice ke 140. výročí ustavení hasičského sboru z povolání
Místo konání: pavilon G1, stánek č. 014

10.00 – 11.00 hod a 14.00 – 15.00 hod
• OCHRANA PŘED POVODNĚMI – praktické ukázky ochrany objektů pomocí mobilních hrazení, ochrana kanalizace, aplikace montážní pěny k utěsnění průsaků, čerpání vody ze zaplavených území velkokapacitními čerpadly
Místo konání: volná plocha Z, vodní nádrž

19. 5. 2004

9.00 – 18.00 hod
• PYROMEETING – 8. evropské setkání hasičů
• Evropa – bezpečný prostor pro život
Dvoudenní mezinárodní konference
Téma 3. části: Požární bezpečnost staveb – vliv požárně-bezpečnostních zařízení a požární prevence na bezpečnost staveb
Téma 4. části: Krizové řízení nevojenských krizových situací – ochrana krizové infrastruktury
Místo konání: Hotel Voroněž Brno, Kongresový sál

10.00 hod
• „Brněnský prígl” (cyklistický závod)
Místo konání: Brněnská přehrada, PS Přehrada

10.00 – 13.00 hod
• Setkání držitelů značky CZECH MADE
Místo konání: pavilon E, Business Center II

10.00 – 16.30 hod
• Společně bezpečně v Evropské unii
Mezinárodní konference k aktuálním otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A

10.00 – 20.00 hod
• 2. mezinárodní konference Krizový management
Dvoudenní mezinárodní konference
Téma 1. části: Zkušenosti z uplatňování krizové legislativy při řešení mimořádných a krizových situací, metody a způsoby krizového plánování a řízení ve státech Evropské unie
Místo konání: pavilon A3, sál Morava

12.00 – 14.00 hod
• Setkání členských firem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm – organizováno AGA
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 103

16.00 hod
• Námětové cvičení složek IZS
Místo konání: Mahenovo divadlo, Brno


18.00 – 19.00 hod
• Slavnostní shromáždění příslušníků HZS JmK ÚO Brno a hostů, předání ocenění, pamětních listů
Místo konání: Mahenovo divadlo, Brno

19. – 20. 5. 2004

9.30 – 16.30 hod
• Výstavka k aktuálním otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Místo konání: Kongresové centrum Brno, hala před sály A, C

20. 5. 2004

9.00 – 13.00 hod
• 2. mezinárodní konference Krizový management
Dvoudenní mezinárodní konference
Téma 2. části: Osobnost pracovníka krizového managementu a koncepce jeho vzdělávání a výcviku, preventivní opatření, technická bezpečnostní opatření, pojišťování pojistných událostí
Místo konání: pavilon A3, sál Morava

9.00 – 13.00 hod
• Setkání policejních leteckých jednotek
Místo konání: Zámeček, Loosův sál

9.30 – 16.00 hod
• Společně bezpečně v Evropské unii
(pokračování dvoudenní mezinárodní konference k aktuálním otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sály C, D

10.00 – 12.00 hod
• Ukázky vyprošťování osob z havarovaných vozidel
Místo konání: komunikace mezi pavilony H a V

12.00 – 14.00 hod
• Ukázky hašení
Místo konání: volná plocha Z, nádrž u pavilonu Z


12.00 – 17.00 hod
• Seminář pro obchodní službu pojišťoven na téma „Zabezpečení majetku“ – AGA / CI ČAP s.r.o.
Místo konání: pavilon E, Business Center II

21. 5. 2004

9.30 – 13.30 hod
• Setkání odborníků z oblasti ergonomie
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál D

10.00 hod
• Soutěž v požárním útoku
Místo konání: komunikace mezi pavilony H a V


21. – 23. 5. 2004

9.00 – 17.00 hod
• Dny otevřených dveří
Místo konání: Centrální požární stanice, Lidická 61, Brno


Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z Pyrosu 2002.
Sdílet