Středa 3. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Svátky jara a dubnové požáry

Svátky jara vylákají mnohé z nás do přírody, na cestování za příbuznými nebo k práci na zahradě. Předpověď počasí slibuje chladnější, deštivé a větrné počasí, přesto hasiči upozorňují na opatrnost na nadcházející prodloužený víkend.


Během loňských Velikonočních svátků (10.-13. 4. 2009) hasiči zasahovali u celkem 1155 událostí. Z toho likvidovali požár celkem 467 krát, dopravních nehod se zásahem jednotky požární ochrany hasiči zaznamenali celkem 236, v 309 případech poskytli technickou pomoc a 76 krát vyjeli zbytečně z důvodu planého poplachu.

Duben láme rekordy v počtu požárů

Aprílové počasí se do statistik hasičů v roce 2007 zapsalo smutným rekordem v počtu požárů. Hasiči likvidovali v dubnu celkem 3630 požárů, při kterých zemřelo 9 osob a 108 osob bylo zraněno. Škody způsobené těmito požáry se vyšplhaly na téměř 160 mil. korun.

V dubnu 2008 hasiči likvidovali 1622 požárů (v tomto roce nejvíce hořelo v srpnu, celkem 2325 požárů). Při dubnových požárech zemřelo 18 osob (nejvíce mrtvých při požárech během měsíce v tomto roce) a 88 se zranilo. Škody dosáhly téměř 195 mil. korun.

Loňský duben (2009) hasiči zasahovali u 3064 požárů (nejvíce v tomto roce), při těchto požárech zemřelo 13 osob, zranilo se 110 osob. Škody se vyšplhaly na 221,5 mil.korun.

Jarní úklid zahrady

Využijete – li prodloužený víkendy na úklid zahrady a při tom se rozhodnete spálit hrabanku, klestí nebo porost, nezapomeňte na zákon o požární ochraně!

Za rok 2009 hasiči evidují 365 požárů přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním trávy. Při těchto požárech jeden člověk zemřel, 16 osob bylo zraněno. Škody se vyšplhaly na téměř 24 mil. Kč.

V souvislosti s vypalováním porostů upozorňujeme, že podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst.2 písm.n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

V případě požáru nebo jiného nebezpečí volejte hasiče na tísňovou linku 112 nebo 150!

Info: kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-

Sdílet