Středa 3. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zpráva o stavu požární ochrany v hlavním městě Praze za rok 2009

Přinášíme vám ke stažení publikaci Zpráva o stavu požární ochrany v hlavním městě Praze za rok 2009. Její úvodní částí je Slovo ředitele HZS hl. m. Prahy, plk. Bc. Dalibora Gosmana k uplynulému roku 2009.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

za pár dní oslavíme konec dalšího roku, který jsme společně prožili při ochraně životů, zdraví a majetků občanů hlavního města Prahy. Rok, který nebyl pro celou naši republiku snadný. Vždyť v době, kdy jsme vedli Evropu, se začalo hovořit o všeobecných ekonomických potížích, které vyústily v politickou krizi. Následně nastoupila úřednická vláda a od ní jsme se dozvěděli, že státní pokladna není zrovna plná. Víte sami, že závažné společenské změny a problémy vždy zasáhnou i náš sbor, ať v podobě finančních, personálních nebo organizačních opatření, nebo tím, že jsme všichni určitým způsobem zneklidněni. Snažil jsem se proto spolu s vedením organizace, aby Vás vnější změny a nejistota zasáhly co nejméně. Snad se mi to alespoň trochu zdařilo, protože máme za sebou rok docela dobrý, ba dokonce i značně úspěšný.

První polovina roku byla ve znamení předsednictví ČR v Radě EU. Nejprve příslušníci úseku prevence a ochrany obyvatelstva zahájili rozsáhlé kontroly a prohlídky všech objektů, které byly určeny pro konference, jednání a zasedání EU. Při samotných zasedáních nastoupili do služby příslušníci úseku IZS a operačního řízení, aby plnili zadané úkoly související s bezprostřední bezpečností delegátů při jednáních. Zabezpečovali jsme celkem 15 zasedání s nejvyšším stupněm ochrany a podíleli jsme se na řadě dalších akcí, které nevyžadovaly tak náročnou bezpečnost. Úspěšně proběhla významná návštěva amerického prezidenta Baracka Obamy, kdy naše personální nasazení a věcný rozsah překonaly všechna minulá bezpečnostní opatření. A když se vše uklidnilo, navštívil ČR papež Benedikt XVI. a ochranné zabezpečení se opět opakovalo. Díky Vám, proběhly všechny akce v Praze až nečekaně hladce a bez „ztráty kytičky“. Buďme ale upřímní, všichni jsme si oddechli, když to skončilo.

Velkou rekonstrukcí prošly tři hasičské stanice – Hrad, Krč a Petřiny. Vyměnila se výjezdová vrata, přestavěly a opravily garáže, přizpůsobily se prostory pro mužstva a došlo k důslednému zateplení objektů. Věřím, že uvedené úpravy nejen zlepšily Vaše pracovní prostředí, ale také povedou k úsporám energie. Získali jsme do vlastnictví budovu bývalé kliniky „popálenin“ a do správy nám byl převeden další vhodný objekt v Kyjích. Pokračovaly kroky k zahájení výstavby nové hasičské stanice v Modřanech. Jsem velice rád, že ve školicím a rekreačním středisku Bedřichov byly dokončeny další práce, které umožní, aby se zde opět konaly zimní tábory pro naše děti. Obohatili jsme vozový park o pět kusů techniky a získali novou barokomoru. Probíhá výměna dýchací techniky, včetně dodání špičkového servisního vybavení a úpravy pracoviště oddělení chemické služby. Příslušníci ve směnách obdrželi nové přilby, zásahové obleky a další ochranné prostředky. Doplněna byla také výzbroj speciálních skupin, včetně potápěčů a USAR týmu. Společně s kolegy z HZS Moravskoslezského kraje začala náročná příprava USAR týmů ČR na akreditaci pro mezinárodní spolupráci a zásahy v zahraničí.

Příslušníci prevence a dalších organizačních složek sboru se v průběhu roku zúčastnili řady jednání týkajících se dořešení velkých podzimních požárů /Průmyslový palác, Tržnice Sapa/ z roku 2008. Podíleli se také na mimořádných preventivních kontrolách v objektech s problematickým protipožárním zabezpečením. Stejně odpovědně pracovala naše ekonomika a administrativa. Vzpomenout musím též největší případ letošního roku, kterým bylo zřícení domu v ulici Soukenické. Zásah provázely některé neopakovatelné události spojené s touto tragédií. Činnost našich hasičů byla skoro nepřetržitě přenášena médii do celé republiky, práce trvaly celkově 45 hodin, vznikla nová hasičská funkce „hlídač poškozených konstrukcí“ a při odklízení sutin byly použity sací bagry. Osvědčilo se rychlé střídání našich příslušníků, což umožňovalo vysokou intenzitu záchranných prací. Standardem byla velmi dobrá spolupráce s ostatními složkami IZS a s panem starostou Prahy 1. Zvláště musím upozornit na skutečnost, že nikdo z našich lidí nebyl zraněn. Škoda je ale čtyř životů stavebních dělníků, kteří pod troskami zahynuli.

Mohl bych tedy být jen spokojen, ale bohužel tomu tak není. I letos došlo k událostem, o kterých bych raději nehovořil. Jednou z nich byla nesmyslná dopravní nehoda, kdy žebřík z HS 1 po vyjetí z vrat HS 1 narazil do budovy HS 1 !!! Situace jak ze špatné grotesky, ale stálo nás to téměř tři milióny korun. To opravdu není žádná legrace! K tomu ještě nutnost objasňování nehody nadřízeným orgánům, nepříjemné úřední vyšetřování a velmi obtížné hledání peněz. Jsem přesvědčen, že jsme se zcela jistě mohli této nehodě vyhnout. Dalším neúspěchem je stav hasičské stanice v Holešovicích. Přes naše úsilí se nepodařilo obnovit jednání o získání finančních prostředků a zahájení stavby nové stanice. Problémy máme i v oblasti zavádění nových administrativních technik a technologií. V těchto případech se těžko spokojím se sdělením, že každá organizace má stejné potíže. Věřím však, že se v následujícím období odpovědně vypořádáme s datovými schránkami, se zaváděním nového softwaru GINIS v oblasti spisové služby, se všemi změnami v operačním středisku, s novými telefonními ústřednami a s používáním Matry-Pegas na operační úrovni. Každý z nás někdy řeší na svém pracovišti problémy, jejichž řešení není snadné a člověku nepřinášejí radost ani uspokojení. Tak to ale na světě chodí.

Milé kolegyně, vážení kolegové, k příštímu roku mám již jen několik poznámek, či dobře míněných rad. Osobně mám velkou radost, když vidím dobře a bezpečně oblečené příslušníky zásahových jednotek, když na stanici nenajdu žádnou zastaralou techniku a vím, že výzbroj a vybavení odpovídá třetímu tisíciletí a vysokému evropskému standardu. Mám také pocit, že dlouhodobá snaha vedení sboru o vlídné pracovní prostředí začíná přinášet své plody. Zlepšují se vzájemné vztahy mezi Vámi a neslyším ani o nějakých závažných rozporech mezi stráží a denními příslušníky. Více je také cítit celkové zlepšení obecné morálky a pocitů hrdosti na příslušnost k našemu sboru. Někdy jsem až překvapen, když při rozhovorech s Vámi zjišťuji, nakolik Vás Vaše práce těší, a že ji máte opravdu rádi. Stejně, jako každý z nás, jsem také pyšný na skutečnost, že patřím k těm, kterých si váží nejen většina obyvatel Prahy, ale důvěřuje jim téměř devadesát sedm procent občanů celé naší vlasti.

Buďme hrdí na svou práci a udržujme si dobrou náladu. Vzájemně se podporujme a snažme se, aby nás co nejméně zasáhly vnější problémy a nejistota. Věřte, prosím, že si Vás všech velice vážím a děkuji Vám za Vaši celoroční práci.

Důstojně, radostně a v příjemném rodinném prostředí oslavme vánoční svátky a společně začněme nový rok 2010 s důvěrou a nadějí, že to bude rok, který se vydaří stejně, jako ten, který nyní končí.


Přeji Vám všechno dobré!

ředitel
Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy
plk. Bc. Dalibor GosmanZpráva o stavu požární ochrany v hlavním městě Praze za rok 2009 je ke stažené v příloze.

-wap-

Sdílet
Přiložené soubory
Zpráva o stavu požární ochrany v hlavním městě Praze za rok 2009 zobrazit online PDF 2 MB