Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

S.O.S. 2010 – Metodické dny první pomoci ve „Svatoškách“

POŽÁRY.cz zvou: Ve dnech mezi 7. – 9. 5. 2010 se ve Svatošských skalách u Karlových Varů uskuteční již druhý ročník propagačně-vzdělávací akce s výmluvným názvem S.O.S 2010. Sou­těžící čeká náročná smyčka nočních a denních zásahů, na jejímž konci nepůjde ani tak o vyhlášení nejlepšího, ale o zjištění vlastních rezerv a tolik důležitý nácvik urgentních algoritmů v týmovém řízení.

I letošní rok se podařilo přemluvit správu CHKO Slavkovský les pro poskytnutí lidmi neporobeného prostoru k dostaveníčku záchranářských nadšenců z celého území matičky vlasti.

Ve dnech mezi 7. – 9. 5. 2010 se v lokaci popsané GPS souřadnicemi 50°11'38.89"N; 12°48'25.65"E, v rekreačním areálu České pošty, uskuteční již druhý ročník propagačně-vzdělávací akce s výmluvným názvem S.O.S 2010.

Pod širým nebem tak bude v neobvyklé koncentraci k vidění záchranářská technika v zastoupení mnoha složek IZS. Na prostranství rekreačního areálu návštěvníci shlédnout ukázky z nácviku činnosti hasičského záchranného sboru, policejních psovodů, potápěčů, celní správy a jiné.

Zastoupení zde budou mít i posádky ZZS Karlovarského kraje, pracovníci Horské služby, Městské policie, Odboru krizového řízení Ministerstva vnitra a Armády ČR. Paralelně s touto odpolední páteční prezentací záchranářského řemesla proběhne již příprava na soutěžní část celého programu, kde se v etapovitém klání poměří čtyřčlenná družstva ve zvládání poskytování první pomoci bez lékařských propriet.

Soutěžící čeká náročná smyčka nočních a denních zásahů, na jejímž konci nepůjde ani tak o vyhlášení nejlepšího, ale o zjištění vlastních rezerv a tolik důležitý nácvik urgentních algoritmů v týmovém řízení. Jako odlišnost oproti podobně zaměřeným setkáním nabízí organizátoři ke každému soutěžnímu úkolu možnost následné rekonstrukce celé události s rozhodčím a poukázání na některá ožehavá místa při naplňování principů záchrany.

Hlavním úmyslem tohoto postúkolového dohovoru je tedy maximálně vstřícně vyložená metodika poskytování přednemocniční péče s důrazem na individuální přístup k jednotlivým závodním družstvům. Na realistickém dokreslení jednotlivých nasimulovaných scén se bude podílet přísný výběr demonstračního prostředí, maskérské dovednosti certifikovaných maskérů a vážně sehrané role figurantů.

Nad celou akcí přebírají záštitu dokonce dva odborní garanti – ZZS Karlovarského kraje a CLZS Plzeň-Líně. Celou akci pořádá občanské sdružení ADZČR, které má s osvětou a edukací první pomoci během svého dvouletého fungování nemalé praktické zkušenosti. Pracovní skupina rozhodčích pak zastřešuje lékaře anesteziology a záchranáře v aktivní činnosti v rámci IZS.

Celá trasa závodu kopíruje charakter přírodního reliéfu a je dosažitelná i zvědavé části veřejnosti, které v rámci časových možností bude podáván odborný komentář ke stanovištím.

Zveme tedy pod Svatošské Skály, do říčním proudem vystrouhaného údolí, milovníky tohoto akčního druhu zábavy a sebevzdělávání a těšíme se na Vaše spokojené květnové tváře. Více informací k pravidlům soutěže a akci jako celku najdete na webu www.adzcr.eu/sos.

POŽÁRY.cz jsou, stejně jako v minulém roce, mediálním partnerem celé akce. Zpravodajství, foto a video ročníku 2009 jsme přinášeli v článcích:


Za pořadatelskou organizaci : Asociace dobrovolných záchranářů ČR
Hlavní rozhodčí soutěže: Tomáš Březina, lékař CBO Těchonín, AČR 

-miw-

Sdílet
Přiložené soubory
letacek_sos_2010_krivky.pdf zobrazit online PDF 421 kB