Pondělí 30. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení zaměřené na únik nebezpečné látky absolvovali hasiči z Liberce

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhlo v odpoledních hodinách na stanici Liberec tentokrát taktické cvičení libereckých hasičů směny C. Námětem cvičení byl únik nebezpečné látky konkrétně čpavku v plynné fázi a záchrana osoby v bezvědomí z kontaminova­né zóny.

Čpavek je silně toxická látka, která může způsobit vážné zdravotní komplikace. Při vdechnutí amoniaku neboli čpavku, jak se látka jinak nazývá, může dojít k poškození sliznice. Jde o bezbarvý a štiplavý plyn, který je lehčí než vzduch.

Hasiči nejdříve vytyčili nebezpečnou zónu cca 15 metrů od místa události, poté zřídili zjednodušené dekontaminační stanoviště. Hasiči, vstupující do nebezpečné zóny, byli z důvodu bezpečnosti vystrojeni speciálními protichemickými obleky, které zabraňují kontaminaci hasiče nebezpečnou látkou.

Po vstupu první průzkumné a záchranné skupiny do nebezpečné zóny osobu pomocí dekontaminova­tetelných nosítek přenesli na vzdálenější dekontaminační stanoviště. Do nebezpečné zóny následně vstoupila druhá skupina tvořená dvěma hasiči, kteří měli za úkol zajistit místo události a zastavit šíření čpavku do okolí.

Podobná cvičení jsou pro hasiče velice důležitá. V případě, že dojde k reálnému zásahu, jsou jednotky na mimořádnou událost podobného charakteru připraveny.

por. Bc. Lucie Hložková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet