Úterý 1. prosince 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičební řád 1/PŘV: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku

Tvar je určené seskupení hasičů nebo jednotek požární ochrany s požární technikou nebo bez ní k jejich společné činnosti.

Nástupový tvar je tvar, v němž hasiči (jednotky) nastupují vedle sebe v řadu (v řadech) s rozestupy stanovenými tímto řádem nebo nařízenými velitelem.

Sevřený tvar je tvar, v němž hasiči stojí vedle sebe tak, že opřou-li levou paži pěstí do pasu hřbetem dopředu, dotýkají se loktem svého souseda. Za sebou stojí ve vzdálenosti předpažení.

Rozevřený tvar je tvar, v němž hasiči stojí vedle sebe s rozestupy nařízenými velitelem.

Sdílet
Přiložené soubory
PRV-01.pdf zobrazit online PDF 180 kB