Čtvrtek 26. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičební řád 2/PŘV: Povely a povelová technika pro pořadový výcvik

Velitel ovládá činnost jednotky a hasičů při pořadovém výcviku pomocí povelů. Povel musí být dostatečně hlasitý, zřetelný, jasný i stručný a především srozumitelný.

Musí také obsahovat všechny nutné údaje pro provedení příslušného cviku nebo úkonu. Velitel při vydávání povelů musí stát v základním postoji, za pochodu respektuje pochodový krok nařízený tvaru.

Přebírání velení při pořadovém výcviku došlo-li ke změně velitele, vydává nový velitel po převzetí velení povel, který se skládá z oslovení a obsahu – informace o převzetí velení. Pokud hasiči stojí mimo tvar, obrátí se po odeznění povelu čelem k velícímu.

Sdílet
Přiložené soubory
PRV-02.pdf zobrazit online PDF 200 kB