Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik nafty do řeky Berounky

Dne 12. dubna. 2010 v 18:41 hodin jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun společně s jednotkou SDH obce Chyňava zasahovala u úniku nafty do řeky Berounky z plochy autobusového nádraží v Berouně.

Dne 12. dubna. 2010 v 18:41 hodin jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun společně s jednotkou SDH obce Chyňava zasahovala u úniku nafty do řeky Berounky z plochy autobusového nádraží v Berouně.

Po příjezdu jednotky na místo zásahu na Václavském náměstí v Berouně bylo průzkumem zjištěno, že na pozemní komunikaci autobusového nádraží došlo k úniku blíže nedefinovatelného množství nafty. Uniklá nebezpečná látka byla deštěm smývána do řeky Berounky. Jako prvotní opatření bylo provedeno ohrazení kanálové vpusti a posyp uniklé nafty hydrofobním sorbentem. Dále byly v blízkosti autobusového nádraží instalovány dvě norné stěny ze sorpčních hadů.

Místo zásahu bylo rozděleno na dva úseky – 1. úsek u autobusového nádraží a 2. úsek pod dálničním mostem, zde ve vzdálenosti cca 700 m od místa úniku byla instalována hřebenová norná stěna, na které byla uniklá nafta zachycena a pomocí sorbentu jímána do sběrných nádob. Pro monitoring ropných látek na vodní hladině byla ve 2. úseku využita termovizní kamera a průzkum ze člunu. Osvětlení místa zásahu bylo prováděno osvětlovacím balónem a osvětlovacími stožáry z vozidel CAS.

K posouzení situace byli na místo zásahu povoláni zástupci berounského odboru životního prostředí, Vodovody a kanalizací Beroun a Povodí Vltavy – závod Berounka. Celkem bylo během tříhodinového zásahu hasiči nasbíráno cca 300 litrů znečištěného sorbentu.

V ranních hodinách dne 13. dubna 2010 byla společně se zástupci berounského odboru životního prostředí a Povodí Vltavy-závod Berounka provedena kontrola účinnosti filtrace v kanálovém výstupu a výměna sorpčních hadů.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kraje
vrchní komisař


-swo-

Sdílet