Neděle 17. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kniha Josefa Nitry „Pompiéři, požárníci, hasiči“ je průvodcem dějinami českého hasičství

Nakladatelství Triton vydalo v létě 2020 knihu Josefa Nitry „Pompiéři, požárníci, hasiči“ s podtitulem „Dějiny českého hasičství“.

Autor předkládá odborné i široké veřejnosti doposud nejobsáhlejší dílo věnující se historii vzniku a rozvoji požární ochrany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a samozřejmě nezapomíná na období československého společného státu a ve zvláštní kapitole věnuje pozornost také hasičům na Slovensku.

Kniha je jakýmsi průvodcem dějinami českého hasičství a je výsledkem dlouholetého bádání a fundovaného využití dosavadní literatury, kronik, dobového tisku, informací z internetu a dalších pramenů, včetně úzké spolupráce s lidmi zabývajícími se touto problematikou.

Spoluautory byli také odborní konzultanti z oblasti historie profesionálních a dobrovolných hasičů, požárního sportu, CTIF a hlavně pamětníci dob na přelomu tisíciletí, jako Zoltán Szaszo, František Mencl, Zdeněk Nytra, Lubomír Janeba nebo Michal Wowesný.

Publikace široce pojatou propracovanou sondou do historie užití ohně a ochrany před ním od počátků lidské civilizace přes první účinná opatření středověku a raného novověku, císařské patenty Marie Terezie a Josefa II., až po moderní dobu charakteristickou rozvojem techniky a nenahraditelnou závislostí společnosti na ochraně vlastní bezpečnosti.

Zvláštní pozornost je věnována vzniku prvních hasičských sborů a snaze o samostatnou národní organizaci, která posléze dosáhla svého významného postavení nejen v rámci Rakouska-Uherska, ale také na mezinárodním poli.

Zároveň se zde dozvídáme o vývoji odborného vzdělávání, máme možnost se seznámit s hasičskou literaturou i periodiky a autor neopomíjí ani zavádění požární ochrany v průmyslu a dalších hospodářských odvětvích, založení Hasičské vzájemné pojišťovny a samaritánské služby.

Další stránky pak čtenáři nabízejí přehled o historii civilní ochrany, hasičského vzdělávání, sportu, muzejnictví, sběratelství a v neposlední řadě o práci s dětmi a mládeží. Nechybí zde ani kapitola mapující zásahy hasičů v boji s koronavirem.

Knihu, jejíž doporučená cena je 990 Kč, si můžete objednat například na webu www.tridistri.cz nebo u vašich oblíbených knihkupců.

Sdílet