Čtvrtek 25. unora 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

„ICE kontakty v mobilu – In Case of Emergency" jsou nesmysl, záchranáři ani policisté je nevyužijí

Mnozí z nás se jistě setkali s e-mailem, kterým je šířena výzva o uložení kontaktu ICE- (In Case of Emergency) na blízkou osobu do mobilního telefonu za účelem rychlého a snadnějšího vyhledání kontaktu záchranáři pro informování blízkých nebo příbuzných v případě jakékoliv nehody.

Hasičský záchranný sbor České republiky se distancuje od jakéhokoliv využívání případného kontaktu ICE na osobu blízkou v mobilním telefonu pro případ rychlého informování rodiny, osoby blízké atp.

V nalezených mobilech na místě události hasiči nevyhledávají žádné kontakty z důvodu informování blízkých nebo příbuzných osob, které byly obětí události. Toto informování je plně v kompetenci Policie ČR.

Hasiči na místě nehody manipulují s osobním majetkem poškozených nebo obětí (včetně mobilního telefonu) pouze a výhradně za účelem zabránění poškození nebo případnému odcizení tím, že osobní věci shromáždí a následně předají majiteli nebo Policii ČR.

Hasiči respektují i psychologický aspekt komunikace o zranění nebo úmrtí blízké osoby prostřednictvím mobilního telefonu.

E-mail ICE je velmi „zdařilou“ falešnou řetězovou zprávou (hoaxem), o níž se zmiňují i příslušné webové servery.

Sdílet