Středa 28. září 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Český USAR tým se v úterý vrátil z Libanonu, do republiky se ve čtvrtek vrátil i plukovník Lukeš

Po obrovském výbuchu v Bejrútu požádal Libanon cestou mechanismu Evropské unie o mezinárodní pomoc. Česká republika nabídla středně velký USAR tým a nabídka byla dnes ráno akceptována.

Do Libanonu tak bude vyslán 36členný USAR tým složený z příslušníků HZS hl. m. Prahy. V týmu je kromě záchranářů také 5 kynologů, statik, lékař.

Členové týmu z řad hasičů jsou běžně z HZS hl.m. Prahy.

Jsem v myšlenkách s obyvateli Bejrútu, je to obrovská tragédie. Vyslání pomoci je to nejmenší, co můžeme pro Libanon udělat,

řekl ministr vnitra Jan Hamáček

Zkratka USAR (Urban Search And Rescue) vychází z anglického výrazu pro vysoce specializovanou činnost a v doslovném překladu znamená prohledávání a záchranu osob v městském (urbanizovaném) prostředí.

Jak je obvyklé, doslovný překlad není zcela výstižný a přesný, nicméně pokud budeme hovořit o problematice USAR, bude tím dále myšlena problematika nalezení, vyproštění a ošetření osob ze staticky narušených objektů.

USAR týmy jsou nasazovány v případě rozsáhlé mimořádné události a živelné katastrofy, například zemětřesení, závaly, tsunami… Specializují se na záchranu ze sutin, z výšek a hloubek. Týmy jsou připraveny se během několika hodin přepravit letecky či pozemní cestou do zahraničí a účinně zasáhnout ve spolupráci s domácími záchrannými jednotkami.

USAR tým (či USAR odřad) je vybaven nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, včetně dýchacích přístrojů. Vedle lezeckého vybavení zde nechybí motorové pily, rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, ale také kvalitní přístroje na vyhledávání zavalených osob (echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery…) a hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků.

Ve „výbavě“ jsou také speciálně cvičení a certifikovaní psi pro sutinové vyhledávání.

05.08.2020 18:00

Letadlo s USAR týmem mířícím do Bejrútu ještě neodletělo. Je potřeba přeskládat materiál, který je na palubě, protože se všechno nevešlo. Letadlo odletí v nejbližší době.

05.08.2020 18:07

Letadlo s USAR týmem odstartovalo. Předpokládaná doba letu je 2,5 hodiny.

06.08.2020 12:00

Včera krátce před 22. hodinou našeho času přistálo letadlo s USAR týmem v Bejrútu na letišti Bejrut –Rafic International. České záchranáře přivítala na letišti zástupkyně české ambasády paní Dagmar Myslíková.

Po vyložení nákladu z letadla se tým přesunul do místa ubytování.

V tuto chvíli mají záchranáři za sebou ranní brífnk a s velitelem vojenské základny – je konzultována jak situace na místě, tak postup. Je vytipováváno přesné místo nasazení.

06.08.2020 15:00

Po dlouhých průtazích ze strany libanonské armády se konečně podařilo domluvit nasazení USAR týmu. Od rána armáda nepovolovala mezinárodním týmům nasazení.

Český tým si proto začal hledat vhodné místo k nasazení sám, proběhly průzkumné práce a z naší strany byl velký tlak na možnost začít pracovat. Komunikace s armádou však byla velmi komplikovaná.

Teprve po důrazném naléhání také ze strany České ambasády v Bejrútu se konečně podařilo prosadit nasazení a náš tým bude do 30 minut v akci. Nasazena budou obě družstva a všichni psi.

06.08.2020 19:00

Tým je od odpoledních hodin nasazen v sutinách. Na místě probíhá ústřední koordinace prací. Nasazení je plánováno do setmění, cca 21 hodin. Všichni členové týmu jsou v pořádku a situace je v rámci možností stabilní a bezpečná.

07.08.2020 08:00

Tým je připraven vyrazit na místo nasazení, kontroluje vybavení a za chvíli se bude přesouvat. Transport týmu zabezpečuje LAF (Lebanon Army Force). Místo nasazení je v uzavřené oblasti pod kontrolou LAF cca 500 m od epicentra výbuchu poblíž sila.

Pohyb týmu a místa pobytu týmu jsou průběžně konzultována s ochranou ambasády ČR. Střídání družstev je plánováno po šesti hodinách. Během dne se tým bude přesouvat do nového sektoru.

Bezpečnostní situace v oblasti je stabilní. Všichni členové týmu jsou v pořádku, po včerejším nasazení evidujeme lehká zranění dvou psů – řezné rány na tlapách. Vše jsme ošetřili na místě a oba psi pokračují v misi,

popisuje situaci vedoucí týmu Jiří Čmakal.

Tým je v neustálém kontaktu s představitelkou zastupitelského úřadu paní Dagmar Minaříkovou, která pomáhá týmu se zajištěním nezbytných logistických potřeb.

07.08.2020 12:00

Do libanonského hlavního města Bejrútu odletí dnes ve večerních hodinách i český odborník v oblasti krizového řízení plk. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kra­je.

Ten byl Českou republikou nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské unie jako expert. Na místě se bude podílet na koordinaci USAR týmů.

Plk. Lukeš kromě zkušeností z přípravy na zvládání mimořádných událostí a krizových situací a ze zásahů složek IZS v ČR prošel speciálním výcvikem a nasbíral řadu zkušeností ze zahraničí, např. se podílel na vyhodnocování protipovodňových opatření v Nigérii nebo koordinoval humanitární pomoc na Filipínách po rozsáhlých tropických bouřích (obojí v roce 2013). Naposledy působil v mezinárodním koordinačním týmu po zemětřesení v Nepálu v dubnu 2015.

Hlavním úkolem týmu expertů je získání detailních informací o situaci v zemi, provedení průzkumu postižených oblastí a komunikace s místními úřady o potřebách v zemi.

Na základě těchto informací pak mohou země Evropské unie cíleněji vysílat do postižené oblasti týmy, posílat materiální pomoc a řídit činnost tak, aby pomoc byla co nejefektivnější. EUCP tým také spolu s dalšími orgány mezinárodních struktur, zejména OSN, přispívá v postižené zemi k efektivnější koordinaci a distribuci zahraniční humanitární pomoci.

08.08.2020

Celý včerejší den (7. 8.) pokračoval USAR tým ve vyhledávacích a záchranných pracích v Bejrútu.

Od rána do 13,00 hodin pracovalo družstvo 15 záchranářů, 3 psů a statika v přiděleném sektoru. Na místě nasazení proběhla návštěva generála Joseph Aoun and Roger Roukhi (Chief of Engineer corps).

Ve 13:00 proběhlo střídání družstev, nasazeno bylo 13 záchranářů, doktor a 2 psi, kteří pokračovali v práci v přiděleném sektoru. Nikdo nebyl nalezen. Sektor, ve kterém tým do včerejšího dne pracoval, je strategickou potravinovou cestou. Jde o místo v přístavu, kde mohou přistávat velké lodě s potravinami, které se pak distribuují dál pozemní cestou. Bylo tedy nutné prohledat sutiny, jestli v nich nikdo nezůstal, aby na místo mohla těžká technika, která odklidí sutiny a vyčistí cestu pro průjezd aut.

V 16:20 jela vyhledávací skupina na další místo, rozhodnout, zda je vhodné k nasazení. Na místě, po dohodě s Katarským týmem, nebyli naši záchranáři a psi potřeba.

Bezpečnostní situace v oblasti nasazení je stabilní. V centru města a v blízkosti vládních budov proběhly v nočních hodinách demonstrace, které ale nemají dopad na bezpečnost teamu. Transport týmu stále zajišťuje libanonská armáda. Místo nasazení je v uzavřené oblasti pod kontrolou armády. Všichni členové týmu jsou v pořádku.

V tuto chvíli je tým po ranním brífinku na velitelství připraven k odjezdu na místo nasazení, kde bude probíhat prohlídka obytných domů.


Odpoledne došlo k návratu našich týmů na základnu. Vyzvala je k tomu armáda z bezpečnostních důvodů. Práce týmů bude pokračovat jakmile se situace uklidní.

09.08.2020

Během včerejšího odpoledne musel být USAR tým pracující v Bejrútu stažen z prací kvůli zhoršené bezpečnostní situaci. Tato situace, ani demonstrace, které proběhly v nočních hodinách v blízkosti vládních budov, se našeho týmu nijak nedotkla, byli v bezpečí Army campu pod ochranou místní policie.

Po ranním brífinku, kdy byla bezpečnostní situace vyhodnocena jako bezproblémová, byl malý průzkumný tým složený ze 4 hasičů a statika vyslán do oblasti obytných budov.

Zde bude náš statik hodnotit statiku jednotlivých domů a radit obyvatelům Bejrútu, zda je bezpečné se do budovy vrátit a případně kde je problém. To je velká pomoc pro místní samosprávu, která na podobnou akci má malé kapacity.

Po setkání s místním statikem provedli hasiči kontrolu 62 objektů ve čtvrti Remeil. Dle zhodnocení utrpělo 12 budov různý stupeň poškození. V odpoledních hodinách byl tým stažen zpět na ubytování z důvodu plánovaných demonstrací.

Byla také schválena materiální humanitární pomoc ve formě zdravotnického materiálu, která bude do Bejrútu dopravena letadly AČR při návratu týmu.

Plánovaný přílet letounu Airbus s týmem bude 11. 8. mezi 13,30 –14,30 a plánovaný přílet letounu CASA s vybavením týmu je mezi 17,30 – 18,30 na letiště Kbely.

Bezprostředně po návratu bude tým přepraven do místa karantény, kde bude probíhat testování na COVID.

10.08.2020

Tým bude nasazen s místním statikem opět na kontrolu statiky budov. Začnou již také přípravy na zítřejší (úterní) odlet. Ten je plánovaný v odpoledních hodinách, o transport se dvěma letouny postará Armáda ČR.

Plk. Miroslav Lukeš, který odletěl do Bejrútu jako expert EU, se účastnil jednání s ambasádou o určení materiální humanitární pomoci, kterou Česká republika na místo posílá letadlem, které v úterý poletí pro USAR tým.

Oba letouny dopraví do Libanonu materiální humanitární pomoc v podobě zdravotnického materiálu, který zajišťuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí. Letadla budou startovat v pondělí v noci z letiště Kbely (letoun Casa v 02:05 a Airbus v 04:00).

Airbus přistane v Bejrútu v 08:30 (místního času) a Casa v 09:30 (místního času). Na naložení a vyložení materiálu a osob jsou plánovány přibližně 2 hodiny.

Plánovaný přílet letounu Airbus s týmem je v 13:20 a letounu Casa s vybavením týmu je v 17,20 opět na letiště Kbely.

Po příletu nebude možné setkání s týmem. Ten bude okamžitě převezen do karantény a na testy Covid.

11.08.2020

Tým dorazil v 15:00 armádním speciálem na letiště Kbely. Odtud byl převezen do zařízení MVČR, kde bude minimálně tři dny v karanténě.

13.08.2020

Český odborník v oblasti krizového řízení plk. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje, který odletěl do Bejrútu jako expert koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské unie je již také bezpečně doma. I jeho, stejně jako celý USAR tým, nyní čeká karanténa.

Jedním z jeho konkrétních úkolů bylo získání kontaktů a zajištění přístupu na Bejrútské letiště kvůli vedení přehledu o distribuci humanitární pomoci, kterou Libanonu poskytují státy EU. To několik dní nebylo možné. S využitím místních kontaktů české ambasády se to nakonec podařilo a EUCP tým přístup i kontakty získal.

Chtěl bych určitě vyzdvihnout pomoc zástupců ambasády, zejména úsilí paní Dagmar Minaříkové, při řešení tohoto úkolu. Bez jejich přispění by to nebylo možné tak rychle vyřešit.

Říká plk. Lukeš a dále popisuje svojí činnost:

V týmu EUCP jsem byl na začátku zodpovědný za spolupráci s UCC (USAR Coordination Cell), který koordinoval činnost těchto týmů na místě. Měl jsem vyhodnotit případnou potřebu dalších modulů z evropských zemí (USAR, CBRN, EMT, statici apod.), tj. analyzovat informace z místa výbuchu, z četných jednání se zástupci ministerstev, místní samosprávy a zejména armády, která převzala kompletní řešení následků výbuchu. Výsledky analýzy zaslal EUCP tým na ERCC (Emergency Response Coordination Centre) a členské státy se podle ní mohou řídit v nabídkách modulů nebo další materiální pomoci.

Na místě pokračuje v činnosti EUCP tým v redukovaném složení a bude zajišťovat zejména spolupráci se zástupci Libanonské vlády a armády při přijímání a distribuci humanitární pomoci a analýzu dalších potřeb Libanonu při řešení následků výbuchu, ale třeba i podporu pro zvládání nákazy COVID-19, která místní občany a vládu velmi znepokojuje a je i tamní prioritou.

Plk. Lukeš kromě zkušeností z přípravy na zvládání mimořádných událostí a krizových situací a ze zásahů složek IZS v ČR prošel speciálním výcvikem a nasbíral řadu zkušeností ze zahraničí, např. se podílel na vyhodnocování protipovodňových opatření v Nigérii nebo koordinoval humanitární pomoc na Filipínách po rozsáhlých tropických bouřích (obojí v roce 2013). Naposledy působil v mezinárodním koordinačním týmu po zemětřesení v Nepálu v dubnu 2015.

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet