Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mistrovství v orientačním běhu

POZVÁNKA NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACEV ORIENTAČNÍM BĚHU PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ A POLICIE ČR

Termín : 15. – 16. června 2004

Místo : Žamberk
Autocamping – Pod Černým lesem

Pořadatel : HZS Pa kraje UO Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Hasičským
sportovním klubem Ústí nad Orlicí Hylváty 5 562 03 UO
IČO 26528801

Délka trati : cca . 4 – 6 km

Terén : členitý lesnatý terén

Mapa : 1 : 10 000, E 5m, stav květen 2003 Kozinec
Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu soutěží ČSOB.

Startovné : 400 Kč na účastníka závodu ( v ceně je ubytování + stravování)
 – v hotovosti při prezentaci

Uzávěrka : 31.5 2004 na adresu : HZS Žamberk
přihlášek Vrbí 257
564 01 tel. 465/ 614 222
fax. 465/611530
e-mail: hzs.zamberk@orlice.cz

Stravování : 15. června – večeře
16 . června – snídaně,oběd
Další občerstvení si mohou účastníci zakoupit v areálu

Ubytování : 4 lůžkové chaty
pořadatel může zajistit ubytování v místě závodu na základě dohody
již 14.6. 2004
pozn.v areálu možno využít moderní koupaliště s tobogány, tenisové
kurty, minigolf a mnoho dalších sportovních atrakcí




Kategorie : Muži bez rozdílu věku M – 1
Muži nad 40 let M – 2
Muži PČR M – 3
Ženy Z – 1
Příchozí P – 1

Ceny : 1–3 místo diplom + věcné ceny




Propozice závodu :

15.června
do 11.00 hod. prezentace účastníků
12.00 – 13.00hod. seznámení s pravidly závodu
13.00 hod. slavnostní zahájení
13.30 – 14.00 hod. přesun svými vozidly do místa startu ( 3 km )
14.15 hod. START závodu jednotlivců
18.00 – 19.00 hod. večeře
od 20.00 hod. volný program , táborák, hudba, televize ke sledování ME ve
fotbale



16.června
08.00 hod. snídaně
09.15 – 9.45 hod. přesun do místa startu
10.00 hod. START závodu tříčlených štafet
12.00 – 13.30 hod. oběd
14.00 hod. vyhlášení výsledků,ukončení závodu


Pořadatel si vyhrazuje pro případné změny v časovém rozpisu z důvodu zajištění plynulého průběhu závodu.

Několik slov závěrem : Vážení příznivci orientačního běhu, srdečně Vás zveme k účasti
na našem závodě. Muzikálně založené sportovce vyzýváme
k účasti s hudebními nástroji. Možné dotazy k závodu, či
ubytování volejte na telefon 465/614222 stanice Žamberk
p.Kalous ( směna C), nebo p.Dušek denní.



President klubu
Pavel Zámečník



Návratka

P Ř I H L Á Š K A
na Mistrovství České hasičské sportovní federace v orientačním běhu profesionálních hasičů a PČR, pořádané územním odborem Ústí nad Orlicí ve spolupráci s HSK Ústí nad Orlicí. Příjmení, Jméno:Datum narození:Klub, oddíl, složka:Kategorie (vypište zkratku dle propozic)Proh­lašuji, že jsem zdravotně a fyzicky způsobilý absolvovat tento závod. Svým podpisem se zavazuji dodržovat všechna pravidla závodu daná pořadatelem a v případě jejich nedodržení ponesu následky s tím spojené.V……………. dne ……………….. Podpis……………………………
Sdílet