Čtvrtek 4. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborná příprava JSDHO okresu Český Krumlov

V neděli 18. dubna 2010 se v čase od 8 do 17 hodin v areálu Střelnice Policie ČR, Český Krumlov – Domoradice uskutečnila pravidelná odborná příprava velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí okresu Český Krumlov,kterou organizoval HZS JčK ÚO Český Krumlov Na tuto odbornou přípravu byli pozváni velitelé a strojníci ze 42 jednotek SDH obcí z celého okresu Český Krumlov.

V neděli 18. dubna 2010 se v čase od 8 do 17 hodin v areálu Střelnice Policie ČR, Český Krumlov – Domoradice uskutečnila pravidelná odborná příprava velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí okresu Český Krumlov,kterou organizoval HZS JčK ÚO Český Krumlov Na tuto odbornou přípravu byli pozváni velitelé a strojníci ze 42 jednotek SDH obcí z celého okresu Český Krumlov.

Dostavilo se 122 členů ze 31 jednotek SDH obcí (což je 74 %). V letošním roce došlo k podstatné změně v organizaci.Od­borná příprava byla společná pro velitele a strojníky a skládala se převážně z praktické činnosti na celkem deseti stanovištích.

Tématem přípravy bylo především:
povolávání jednotek k zásahu,
spojení
dálková doprava vody,
čerpání vody
obsluha motorové pily
používání ochranných pomůcek,
protichemická příprava (dýchací přístroje, SOO CO, OL 2, zásahový oblek)
použití elektrocentrál a agregátů
vyprošťování z havarovaných vozidel
dokumentace jednotky PO
zdravotnická příprava – zajišťoval Český červený kříž Č. Krumlov

Tuto přípravu hodnotím jako velmi zdařilou s vysokou účastí. Členové jednotek měli velmi dobrou výstroj, byli ukáznění a se zájmem o danou problematiku. Přípravu zajišťovalo celkem 22 příslušníků HZS a dvě členky spolku Český červený kříž Č. Krumlov.

Plk. Ing. Pavel Rožboud
ředitel ÚO Český Krumlov
HZS Jihočeského kraje


-kaw- 

Sdílet