Úterý 20. října 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Novém Jičíně se připravuje výstavba nové hasičské stanice, s financováním pomůže integrovaný regionální operační program

Novojičínští profesionální hasiči by se do března 2022 měli dočkat zcela nové hasičské stanice, která nahradí v současné době již nevyhovující objekt v centru města.

Cílem projektu „Zajištění odolnosti – výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín“ je zajištění adekvátní odolnosti centrální stanice Nový Jičín HZS Moravskoslezského kraje vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a novými riziky tak, aby byla garantována přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků HZS Moravskoslezského kraje u mimořádné události.

Cíle bude dosaženo provedením stavby nové stanice v nové dislokaci v Novém Jičíně, úpravou vnějších prostor a pořízením vybavení a technologií Centrální hasičské stanice Nový Jičín.

Důraz přitom bude kladen na zajištění adekvátní odolnosti HZS ČR jako základní složky IZS v exponovaném ú­zemí.

Objekty centrální hasičské stanice Nový Jičín budou po stránce stavebně – technické navrženy tak, aby odolávaly všem rizikům plynoucím ze zatížení území nadměrnými sněhovými srážkami, masivními námrazami a suchem.

Centrální hasičská stanice tak umožní v každém okamžiku bezproblémový a efektivní výjezd zásahové techniky k mimořádným událostem a sníží jejich dopady na území, jeho obyvatele, infrastrukturu a životní prostředí a současně tak zvýší připravenost této složky IZS na řešení mimořádných událostí vyplývajících ze změny klimatu a nových rizik.

Zvýšení odolnosti stanice vytvoří podmínky pro to, aby došlo k zajištění odolnosti exponovaného území ORP Nový Jičín.

Sdílet