Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

120 let SDH Radnice

Radničtí dobrovolní hasiči oslaví 120. výročí svého založení

Sbor dobrovolných hasičů Radnice ve spolupráci s Městským úřadem v Radnicích, Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, územním odborem HZS Rokycany a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádají v sobotu 15. května 2004 již X. Floriánské slavnosti pořádané u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, spojené s oslavami 120. výročí založení hasičského sboru v Radnicích. Oslavám bude přítomen také Ing. Karel Richter, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy, a Slezska, ústředí Praha, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky a financí Ing. Vladislav Vilímec, pplk. Ing. Luděk Prudil, ředitel odboru operačního řízení generálního ředitelství HZS ČR, krajský ředitel HZS Plzeňského kraje pplk. Ing. Jaroslav Salivar, starosta města Radnice Josef Melich a další hosté.
Oslavy začnou v devět hodin slavnostní schůzí ke 120. výročí založení sboru v Hasičském domě v Radnicích. V jejim průběhu budou předána vyznamenání a plakety radnickým dobrovolným hasičům. Sbor dobrovolných hasičů Radnice obdrží stuhu k čestnému praporu od Sdružení hasičů ČMS, ústředí Praha. Předány v rámci slavnostní schůze budou také medaile ,,Za zásluhy“, ,,Za příkladnou práci“, ,,Za mimořádné zásluhy, ,,Odznaky sv.. Floriána“a ,,Řád sv. Floriána“, diplomy, pamětní listy a čestná uznání. Krajský ředitel HZS Plzeňského kraje pplk. Ing. Jaroslav Salivar navíc předá plakety HZS ČR Josefu Karlovi, Josefu Melichovi, Josefu Šiklovi a Antonínu Ratajovi.
Od 13.30 hodin je pak naplánován průvod městem Radnice. Během oslav nebude chybět ani ukázka hasičských činností a výstava hasičské techniky na radnickém náměstí. Například zde bude vystavena nejmodernější kontejnerová a výšková technika HZS. V městském muzeu budou mít účastníci oslav možnost si prohlédnout výstavu o historii radnického sboru. Nebude chybět ani ukázka zásahu profesionálních hasičů.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet