Pátek 16. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Skončí weby HZS krajů pod křídly GŘ?

V průběhu poslední doby se k nám dostala zajímavá, i když pro nás krapet hůře pochopitelná, informace o připravovaných změnách na poli hasičského internetu. V tomto případě na poli webových prezentací Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů.

V průběhu poslední doby se k nám dostala zajímavá, i když pro nás krapet hůře pochopitelná, informace o připravovaných změnách na poli hasičského internetu. V tomto případě na poli webových prezentací Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů.

Generální ředitelství HZS ČR totiž připravuje postupné ukončení činnosti webových stránek HZS krajů a přesun kompletní prezentace pod jednotný vzhled a strukturu přímo na web GŘ – www.hzscr.cz, jako tomu je například u Policie ČR. Vzhledem k tomu, že webové stránky mají ve většině krajů na starosti – především co se obsahové stránky týče – tiskoví mluvčí, oslovili jsme je s několika otázkami právě k tomuto tématu.

Vzhledem k tomu, že POŽÁRY.cz jakožto profesní server zaujímá právě na poli hasičského internetu ne zcela nevýznamnou pozici, nás tato zpráva velmi zaujala, neboť přinese velkou změnu. Sami totiž víme, jak je osobitost webové prezentace důležitá a také – vzhledem k častému kontaktu jak s weby, tak s tiskovými mluvčími jednotlivých krajů – dobře známe jednotlivé rozdíly mezi nimi. Každý kraj má do svých stránek integrovány různé aplikace – ať už se jedná o přehledy aktuálních a probíhajících zásahů JPO na území krajů, ohlašování pálení klestí, on-line žádosti a formuláře a podobně.

Webové prezentace HZS krajů budou mít stanovenu jednotnou grafickou podobu, základní uspořádání a všechny budou užívat stejný redakční systém. Generální ředitelství HZS ČR se bude podle slov tiskového mluvčího snažit maximálně spolupracovat s HZS jednotlivých krajů tak, aby změny nevedly k obsahovému a funkčnímu ochuzení webových prezentací, ale naopak k jejich obohacení při celkovém zpřehlednění.

Odpovědi, které jsme od některých tiskových mluvčích obdrželi, se různí. Zatímco z některých krajů zaznělo rezolutní „ne, přesun webu neplánujeme“, z jiných zase vyšla pozice mrtvého brouka, alá „ano, toto se připravuje, čekáme, jak to dopadne“. Některé odpovědi byly naopak velmi pozitivní s tím, že tato věc vyřeší nespokojenost s dosavadními webovými stránkami. Objevily se však i delší a komplexnější názory na celou tuto problematiku. Globálně vzato se však většina mluvčích této změně nebrání a nevidí v ní nijak velký problém.

Rozhodli jsme se některé pohledy tiskových mluvčích (včetně názorů redakce) na tuto problematiku jednoduše shrnout do výhod a nevýhod s tím, že reálný stav se nám dříve nebo později ukáže sám.

Výhody

 • Sjednotí se zpracování informací, které má Hasičský záchranný sbor poskytovat občanům a které jsou pro celou republiku stejné (prevence, ochrana obyvatelstva, legislativa). Zároveň bude tím, že se bude jednat pouze o jeden záznam, zajištěna lepší aktualizace těchto dat.
 • Na webu každého kraje byla použita jiná navigace, pokud návštěvník hledal kontakty na 14, potažmo 15 tiskových mluvčích, musel se pokaždé prokousávat jiným menu. Teď bude mít každý kraj stejnou strukturu.
  V některých krajích byl obsah webu nutně vázán na pracovníka IT – systém nebyl natolik vyspělý, aby tiskovému mluvčímu umožnil jednoduše přidat na web informace, čímž trpělo především tolik ceněné zpravodajství. To by měl nový systém s jednotným redakčním systémem odbourat.

Nevýhody

 • Pokud web GŘ HZS ČR neprojde kvůli této problematice výraznou změnou, může se stát, že struktura „krajských“ prezentací bude provedena ve stejné formě, jako je nyní stránka Záchranného útvaru v Hlučíně, která již pod „generálním“ webem funguje (www.hzscr.cz/hlucin). Navigace této stránky je nepřehledná, neumožňuje ani drobnou individualizaci a působí velmi stroze, očividně není stavěná na strukturu, která je na ní prezentována a je mnohdy vidět, že jsou zde nestandardní data tzv. „narvána natvrdo“.
 • Stejná situace – nepřehledná navigace, již panuje právě u Policie ČR, která má taky informace ze všech krajů na jednom webu a to zcela nepřehledně.
 • Snahu GŘ HZS mít všechny informace pod kontrolou považujeme za špatnou. Může dojít k omezení pravomocí krajských tiskových mluvčích a weby krajů budou mimo hru. Navíc – cokoliv je centrálně řízeno, není pružné. Informace se k novinářům budou dostávat pomalu a reakce na jednotlivé kraje budou pomalejší, proto si novináři stejně budou hledat cestičky, jak informace dostávat přímo ze zdroje a ne z centrální databáze.
 • Ztráta „vlastního“ webu může u některých mluvčích utlumit potřebu prezentovat své zprávy i na internetu. Je nám ovšem jasné, že tuto činnost dostanou jednoduše nařízenu, ale…

Nerozhodně a s otazníkem

 • Často se u tohoto kroku argumentuje ušetřenými prostředky. Ale jaká je návratnost přebudování celého systému (ke kterému, jak doufáme, dojde) vůči již vynaloženým nákladům HZS krajů na současné prezentace? Vrátí někdo krajům tyto peníze?
 • Bude nový systém umět dostatečně výrazně a přitom přátelsky k jednotné struktuře individualizovat jednotlivé kraje tak, aby se návštěvník takříkajíc neztratil v záplavě stejných odkazů a věděl, kde se nachází? Pozná „pražák“, že je v Brně? Nebo v Pardubicích?
 • Kdo to zaplatí? GŘ? Kraje? Tato otázka nemá vyznít ve smyslu vyhazování peněz, čistě nás zajímá, zda z toho opravdu vyplyne krajům nějaká úspora, kterou budou moci využít jinde, nebo jim bude z rozpočtů ukrojeno stejně, jako by měli vlastní web. Zůstává nezodpovězena, vše ukáže čas.

Co si myslíte vy? Které věci se zlepší, které zhorší? Máte prostor na debatu… Tiskoví mluvčí jsou v ní vítání :-)

-kow-

Sdílet