Pondělí 21. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Kobit THZ 970*150 OK

KOMS Mělník a.s. navrhuje a dodává řešení, která zajišťují bezpečnou a odolnou pozemní mobilní rádiovou komunikaci

Společnost KOMS Mělník a.s. navrhuje a dodává řešení, která zajišťují bezpečnou a odolnou pozemní mobilní rádiovou komunikaci, podporovanou kritickými službami a softwarem.

Internetová prezentace firmy je na www.koms.cz.

Naši zákazníci zejména ze složek IZS se každý den spoléhají na bezproblémové a spolehlivé spojení, které jim umožní, aby byli připraveni při rutinním výkonu služby i při mimořádných situacích.

V České Republice patříme dlouhodobě k nejspolehlivějším obchodním partnerům společnosti Motorola Solutions, která dlouhodobě vytváří inovativní, kritická komunikační řešení, která pomáhají složkám IZS i komerčním zákazníkům budovat bezpečnější města a prosperující společnost.

Poskytované služby zahrnují kompletní realizaci radiové sítě dle požadavku zákazníka v souladu s platnou legislativou a následnou servisní podporou.

Návrh komunikační sítě

Dříve než začnete komunikovat, je potřeba si ujasnit základní parametry. Komunikační síť je nutné navrhnout tak, aby s přihlédnutím k vnějším vlivům, (jako je zájmová provozní oblast, členitost terénu) naplňovala očekávané potřeby uživatele.

Při návrhu je nutné brát v potaz četnost komunikace, velikost provozní oblasti, očekávaný počet uživatelů a morfologii teritoria, ve kterém bude komunikační síť provozována i technické možnosti jednotlivých komponentů sítě.

Legislativa

Provozování vysílacích radiových sítí pozemní pohyblivé služby a pevné služby je regulováno zákony, předpisy a pravidly tak, aby využívání kmitočtového spektra bylo co nejefektivnější a aby se provoz jednotlivých vysílacích radiových zařízení různých uživatelů vzájemně neovlivňoval.

Rádiové kmitočty lze využívat jen na základě oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nestanoví-li zákon jinak.

V případech, kdy je nezbytné udělit individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, Český telekomunikační úřad rozhodne o jeho udělení, na základě písemné žádosti kteréhokoli právního subjektu nebo soukromé osoby, v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání rádiových kmitočtů.

Realizace

Realizace zahrnuje dodání radiové techniky, její instalace, naprogramování a odzkoušení. Montáž vozidlových radiostanic a pevných vysílacích zařízení zahrnuje přizpůsobení antén provozovaným kmitočtům.

Servis a podpora

Po celou dobu provozování radiové sítě jsme schopni v krátkém čase zabezpečit rychlou servisní podporu všech komponent sítě. Po dobu záruky provádíme bezplatné opravy zařízení. Po jejím skončení zabezpečujeme našim zákazníkům pozáruční servis.

Záruční i pozáruční servis však neomezujeme pouze na námi dodaná zařízení.

komerční prezentace
Sdílet
Banner Eurofire termokamera