Pátek 16. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Součinnostní cvičení pražských dobrovolných jednotek

Dne 24. 4. 2010 proběhlo na řece Vltavě v prostoru Výtoně součinnostní cvičení pražských jednotek sboru dobrovolných hasičů, které mělo za cíl připravit hasiče na plnění úkolů při záchraně tonoucích, vyhledávání utonulých, kotvení a vytahování předmětů, ropných haváriích s únikem do vodních toků a součinnost s potápěčskými skupinami.

Dne 24. 4. 2010 proběhlo na řece Vltavě v prostoru Výtoně součinnostní cvičení pražských jednotek sboru dobrovolných hasičů, které mělo za cíl připravit hasiče na plnění úkolů při záchraně tonoucích, vyhledávání utonulých, kotvení a vytahování předmětů, ropných haváriích s únikem do vodních toků a součinnost s potápěčskými skupinami.


Pro tento výcvik byl vybrán říční úsek Vltavy s nájezdem z pravého břehu – náplavka pod Rašínovým nábřežím s vjezdem u tramvajové zastávky Výtoň. Časový průběh byl následující:

08.00 – 09.00 hod.: Nájezd techniky na stanoviště cvičení

09.00 – 13.00 hod.: Cvičení, vyhodnocení, odjezd zpět na základny

Cvičení bylo původně plánováno na tři druhy činnosti, z organizačních důvodů se však první z nich, kterou mělo být použití záchytných norných stěn a absorpčního materiálu při lokalizaci a následné likvidaci ropné havárie na vodním toku, nekonalo. Následoval tedy nácvik záchrany tonoucího v podobě figurantů z řad potápěčů městské i státní policie a profesionálních hasičů ze stanice č.6 Krč a vyhledávání utonulých za použití motorových člunů, spojený s kotvením a vytahováním předmětů z řeky.

Poté proběhl součinnostní výcvik s potápěčskými skupinami HZS hl. m. Prahy, pražské státní a městské police, resp. jejich poříčních oddílů. Teoretická instruktáž dobrovolných hasičů na oba druhy výcviku byla před praktickým nácvikem provedena členy těchto potápěčských skupin. Hasiči pražských JSDH se při součinnosti zdokonalili zejména v používání motorových člunů, zajištění potápěčů a trasování.

V rámci cvičení byla provedena firmou REO AMOS i prezentace jejich prostředků pro činnost na vodě.

Cvičícím hasičům a policistům mimořádně přálo počasí, které potěšilo i kolemjdoucí, kteří sledovali činnost hasičů z nábřeží.

Součinnostního cvičení s tématem práce na vodě se zúčastnilo celkem 195 hasičů z 26 jednotek SDH, z toho bylo 25 JSDH hl. m. Prahy a jedna z Roztok u Prahy. K dispozici bylo 11 člunů jednotek SDH, dále pak čluny městské a státní policie. Výcvik proběhl jako již tradičně pod taktovkou ppor. Zdeňka Přibáně z HS 5 a vedení pražských jednotek SDH v úzké spolupráci s Policií ČR a Městkou Policií hl. m. Prahy, zdravotnické zajištění provedla firma Sosan.

-wap-

Sdílet