Středa 5. října 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice proběhlo při příležitosti 145 let SDH Nedvědice

Půlkulaté výročí svého založení oslavili v sobotu 29. 8. 2020 v rámci V. ročníku Dne s hasiči. Slavnost započala před polednem požehnáním zrekonstruované hasičské zbrojnice R.D. Zdeňkem Chylíkem za účasti starosty SH ČMS a KSH Kraje Vysočina Jana Slámečky, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, politika Ing. Stanislava Juránka, starosty městyse Petra Konečného, Zdeňka Melkese a dalších hostů.

Hejtman předal SDH ocenění v podobě pamětní medaile. S opravou hasičské zbrojnice, která vyšla na 2,2 milionu korun, pomohl Jihomoravský kraj jedním milionem. Na objektu, který se nacházel v havarijním stavu, bylo provedeno zateplení, vyměněna oken a vrat, došlo i na odizolování základů budovy.

Stavební změny také nyní umožňují snadnější výjezd techniky a tím i fungování nedvědických hasičů v rámci Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, jehož jsou součástí. Jan Slámečka předal do rukou starosty sboru Miroslava Havránka čestné uznání KSH Kraje Vysočina. Majitel firmy MEZ a.s. Nedvědice RNDr. Pavel Horký předal sboru dar 145 tisíc korun.

Na výletišti u rybníka byly pro diváky připraveny ukázky požárního útoku mladých hasičů, mobilní požární techniky z HZS Jihomoravského kraje – požární stanice Tišnov, výuka kardiopulmonální resuscitace, pro děti skákací hrad a četné soutěže, pro hladové žaludky bohaté občerstvení. K tanci a poslechu hrála Bystřická kapela.

Za rok 2019 vyjížděla JSDH celkem k 35 mimořádným událostem. Ve většině případů šlo o technickou pomoc týkající se odstranění stromů spadených na komunikace, koleje, rodinné domy nebo dráty elektrického vedení. K požáru vyjížděli 8krát.

Mezi další zásahy lze uvést odstranění nebezpečného hmyzu, dopravní nehoda, pomoc posádce zdravotnické záchranné služby při transportu pacienta či transport posádky vrtulníku letecké záchranné služby.

V souvislosti s nákazou koronavirem (COVID-19) každý pracovní den po dobu 2 měsíců zajišťovali pro nedvědické občany starší 65 let rozvoz léků, obědů a potravin.

Historie sboru

SDH Nedvědice byl založen 25. 11. 1875. Popud k založení SDH vzešel od představitelů obce. Stanovy byly schváleny c.k. zemským místodržitelstvím v Brně dne 16. 11. 1875. Na ustavující schůzi dne 25. 11. 1875 byl zvolen první výbor ve složení: starosta Vincenc Svoboda, mlynář; náčelník Alois Vágner, rolník; jednatel Jan Kutta, nadučitel a pokladník František Hošek.

Založení sboru finančně podpořili Vladimír I. hrabě Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle, Občanská záložna v Nedvědici a Kontribučenská záložna v Nedvědici. Po svém založení obdržel SDH od obce ruční čtyřkolovou stříkačku s vybavením, zakoupenou obecním úřadem v roce 1873 od firmy R. A. Smekal.

Po zkušenostech s používáním ruční stříkačky při cvičeních a požárech, obsluha stříkačky vyžadovala větší počet osob a značnou sílu, požádal sbor obecní úřad, aby v požárním řádu obce „vybídl občany, kteří se do sboru nepřihlásili, aby tito při cvičení, zvláště pak při požáru k pomoci přidrženi byli a aby jim práci přikázanou bez odmlouvání vykonávali“.

Roku 1878 obdržel sbor prapor, dar Julie hraběnky Mittrowské, která mu také byla kmotrou. Prapor byl za velké účasti občanů slavnostně vysvěcen před kostelem sv. Kunhuty farářem Františkem Strakou. Prvním praporečníkem byl zvolen Karel Rossí.

Písemný doklad o nošení tohoto praporu máme z roku 1879, kdy se u příležitosti zbudování Císařské studánky konal slavnostní průvod, který pisatel nedvědické školní kroniky popisuje takto: „Nejprve šli žáci zdejší školy se svým praporem, za nimi Sbor dobrovolných hasičů rovněž se svým praporem“. Je velkou škodou, že se prapor nezachoval do dnešních dnů.

Přitom hasiči ještě ve dvacátých letech minulého století chodili v den sv. Vladimíra, tj. 23. 5. pravidelně s hudbou a v uniformách na hrad Pernštejn, kde k nim z okna pracovny v hranolové věži promluvil Vladimír Mittrowský, a poté v hradní restauraci dostali pohoštění.

V roce 1930 byly koupeny 2 motorové stříkačky od firem ing. Antonín Holeček, Vysočany a Jaroslav Chotěbor, Brno.

Na nákup stříkaček přispěli nejen občané obce, ale i přespolní. Stříkačky byly uloženy v hasičském skladišti v obecním domě z roku 1873. S výstavbou nové hasičské zbrojnice bylo započato v roce 1959.

V roce 1947 zkompletoval člen Josef Pospíšil novou automobilovou stříkačku zn. Horch za značné podpory textilní továrny Otto Kuhn v Nedvědici. V roce 1959 byla hasičům přidělena automobilová stříkačka DVS 8 TATRA 805.

V letech 1958–1960 proběhla stavba nové hasičské zbrojnice a 10. 7. 1960 slavnostně předána do užívání. V roce 1970 byla hasičům přidělena motorová stříkačky PPS 12. V roce 1982 získal sbor nákladní automobil valník zn. Robur, který si svépomocí upravil pro dopravu zásahové jednotky.

V roce 1984 získal sbor od ZPÚ n.p. Žďárské strojírny a slévárny Žďár nad Sázavou starší CAS 25 Škoda Liaz. V roce 1986 byla přidělena stříkačka DVS 12 Avia 31 a v roce 1995 koupila obec od firmy MEZ Nedvědice starší CAS 32 T 815.

Od 1. 1. 2005 přešla zásahová jednotka z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského. Sbor ale na základě rozhodnutí Výroční valné hromady konané 27. 11. 2004 zůstává součástí OSH Žďár nad Sázavou. Repase zásahového vozidla TATRA byla mnohaletým přáním nedvědických hasičů.

Slavnostní žehnání praporu a repasované CAS 32 Tatry 815 se uskutečnilo 4. 7. 2010 a provedl je R.D. Zdeněk Chylík farář nedvědický a člen sboru. O 5 let později 26. 9. 2015 požehnal terénní vozidlo Land Rover.

Text: David Dvořáček
Foto: Lenka Válková
Sdílet