Sobota 1. října 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na Rakovnicku, v katastru obce Zbečno, proběhlo taktické cvičení Povodňová vlna 2020

Ve dnech 11. a 12 září 2020 se v katastru obce Zbečno na Rakovnicku uskutečnilo taktické cvičení jednotek požární ochrany zaměřené na ověření schopností předurčených příslušníků k plnění úkolů ochrany obyvatelstva koordinovat předurčené jednotky při provozu evakuačního střediska a humanitární pomoci a spolupracovat s dalšími subjekty, zejména pak se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kra­je.

Cvičení bylo dále zaměřeno na ověření přípravy předurčených JPO k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Cvičení bylo zahájeno v pátek ve 13 hodin, kdy podle simulovaného plánu došlo po dlouhotrvajících vytrvalých deštích k maximálnímu naplnění Vodní nádrže Klíčava a k následnému pohybu břehu. O situaci byl ihned vyrozuměn pracovník dozoru vodního díla, který informaci neprodleně nahlásil na tísňovou linku hasičů a také starostovi obce Zbečno.

Vzhledem k úplnému naplnění vodní nádrže a hrozbě reálného protržení přehrady bylo rozhodnuto o urychlené evakuaci obce Zbečno. Operační důstojník vyhlásil poplach jednotkám HZS Středočeského kraje ze stanic Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram, Rakovník, Řevnice, Říčany a Slaný, ze kterých vyjeli příslušníci předurčení k ochraně obyvatelstva.

Postupně byl poplach také vyhlášen jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Braškov, Hřebečníky, Kamenné Zboží, Kutná Hora – Poličany, Ovčáry, Petrovicko–Kojetín, Spomyšl, Šestajovice a Tlustice, které jsou ve Středočeském kraji předurčené k plnění ochrany obyvatelstva a zároveň jsou vybaveny technickými prostředky.

Po příjezdu všech jednotek na místo mimořádné události proběhlo krátké seznámení s plánem cvičení, které bylo zahájeno v 17 hodin výstavbou stanového městečka. Poté následovalo pět modelových situací, při kterých si zasahující jednotky musely poradit s různými nástrahami.

Ty byly připraveny tak, aby odpovídaly situacím, ke kterým běžně dochází. Pro plnění úkolů byly jednotky rozděleny do skupin po dvou a každé dvě hodiny je čekala jiná modelová situace. Řešení poslední úlohy tak končilo okolo páté hodiny ranní.

Po společné snídani všech účastníků následovalo asi hodinové školení, které vedla psycholožka HZS Středočeského kraje kpt. PhDr. Eva Biedermannová. Poté jednotky nastoupily k závěrečnému vyhodnocení, po kterém začalo balení stanového městečka. Dvoudenní akce byla ukončena obědem a rozjezdem jednotek na základny.

Velké poděkování patří zaměstnancům zbečenského kempu Riviera, kde se výcvik uskutečnil, kladenské pekárenské společnosti La Lorraine, a. s., která pomohla se zajištěním stravy pro účastníky cvičení, a také Krajskému úřadu Středočeského kraje za pokrytí finančních nákladů.

nprap. Petr Svoboda
HZS Středočeského kraje
Sdílet