Čtvrtek 21. ledna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Simulovaný únik nebezpečného plynu z areálu ostravské firmy prověřil složky IZS při rozsáhlém cvičení

Tři desítky profesionálních a dobrovolných hasičů a s nimi dvě desítky příslušníků Policie ČR, Městské policie Ostrava, pracovníků Zdravotnické záchranné služby MSK a zaměstnanců firmy Linde se zapojily v úterý 22. 9. 2020 dopoledne do taktického cvičení integrovaného záchranného systému (IZS) v areálu firmy Linde Gas, a.s., výrobně distribučního centra Ostrava v Ostravě-Hrabové. Simuloval se zde únik toxického plynu ethylenoxidu z poškozeného zásobníku.

Hasiči museli v protichemických oděvech zachraňovat jednoho zaměstnance v bezvědomí a pak provizorně utěsnit otvor v plášti zásobníku se skrápěním okolí nehody vodou. Z areálu byly evakuovány téměř čtyři desítky osob.

Zasahovaly zde dvě ostravské jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic Zábřeh a Jih, společně s nimi jednotka dobrovolných hasičů z Ostravy-Radvanic – celkem přijeli osmi vozidly.

Cílem akce bylo procvičit vnější havarijní plán firmy podle předem připravené havarijní karty, součinnost složek IZS, orgánů státní správy a samosprávy, také varování a informování obyvatelstva v přilehlém okolí prostřednictvím „mluvicí“ mobilní sirény.

Ethylenoxid je velmi toxická, karcinogenní a mutagenní látka. Způsobuje podráždění nosu a dýchacích cest a může vést k bolesti hlavy, zvracení, únavě atd. Chronická působení vyvolává poškození mozku, snižuje citlivost prstů, narušuje koordinace pohybů, způsobuje poškození jater a ledvin.

Zaměstnanec firmy si na začátku akce všiml unikajícího plynu a zápachu na rampě u skladu toxických plynů, kde objevil ležící osobu. Tyto skutečnosti ihned ohlásil mistrovi, který oznámil únik toxického plynu do ovzduší krajskému operačnímu a informačnímu středisku hasičů. To sem vyslalo zasahující složky IZS a mj. požádalo o odklonění autobusové dopravy z Frýdecké ulice a vlakové dopravy na trati Kunčice – Paskov, Havířov.

Obě policejní složky uzavřely ohrožený prostor podle havarijní karty a regulovaly dopravu a pohyb osob v okolí areálu. Městská policie informovala o nebezpečí úniku plynu uživatele okolních objektů pomocí mobilní sirény na svém vozidle.

Profesionální hasiči nalezli při průzkumu v přetlakových protichemických oblecích bezprostředně po příjezdu do areálu zaměstnance Linde v bezvědomí, vynesli jej na páteřní desce z nebezpečného prostoru, dekontaminovali tekoucí vodou a předali týmu ZZS MSK.

Hasiči skrápěli prostor kolem skladu toxických plynů kvůli zamezení šíření toxického oblaku do okolí a naředění ethylenoxidu. Pomocí bandáže, kterou mj. nejprve ochlazovali sněhovým hasicím přístrojem, zabránili dalšímu úniku ethylenoxidu z poškozeného pláště zásobníku. Všichni museli nakonec projít dekontaminačními sprchami.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet