Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pelhřimov 2004

Dny záchranářů a celostátní Festival hasičských dechových hudeb

Zájmové sdružení hasičských hudeb
Centrum hasičského hnutí Přibyslav
Okresní sdružení hasičů Pelhřimov
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
Policie ČR OŘ Pelhřimov
Zdravotní záchranná služba Jihlava
Armáda ČR

pod záštitou
ministra vnitra Mgr. Stanislava Grosse
a starosty města Pelhřimova pana Leopolda Bambuly

Vás srdečně zvou na

Dny záchranářů
a celostátní Festival hasičských dechových hudeb

PELHŘIMOV 2004


který se uskuteční ve dnech 22. a 23. května na Masarykově náměstí v Pelhřimově

Program :
Sobota 22. května 2004
12.00 Příjezd hudeb do hasičské stanice
Pelhřimov
13.45 Napochodování hudeb na náměstí
14.00 Slavnostní fanfáry, státní hymna
14.05 Zahájení festivalu starostou města
Pelhřimova panem Leopoldem
Bambulou
14.15 Společná produkce všech hudeb

Neděle 23. května 2004
7.30 Příjezd dalších hudeb na náměstí
8.00 Budíček pro obyvatele Pelhřimova
dechovými hudbami – náměstí,
ul. Pražská, Táborská, Řemenovská,
Cholossiova
10.00 Vystoupení jednotlivých hudeb
16.00 Závěrečné vystoupení-monstrkoncert
14.30 Vystoupení jednotlivých
hudeb
20.0 Společenský večer ve velkém sále
Policie OŘ Pelhřimov

Po oba dny budou na náměstí probíhat ukázky záchranářských akcí.

V přilehlých ulicích k náměstí bude vystavena historická a současná záchranářská technika hasičů, policie, zdravotníků, vojáků.

Na festivalu vystoupí tyto hudby: Hasiči Nová Bystřice, Skutečtí hasiči, Posádková hudba Tábor, Hasiči Přibyslav, Hudba hradní stráže a Policie ČR, Opočenka Opočno, Božejáci a
Hasičanka Horní Suchá.

Závěr dvoudenního setkání zpestří svým vystoupením moravská krojovaná kapela
LIDEČANKA z Lidéčka se svými sólisty.
Sdílet