Pátek 23. října 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Instalace radiostanice do vozidla se stává v poslední době zajímavým technickým zážitkem

Nedávno ještě standardní činnost – instalace radiostanice – vyžaduje stále větší kreativitu. Příčinou je interiér nových modelů aut, kde integrovaná palubní deska příliš prostoru a možností, kam umístit radiostanici nedává. A netýká se to jenom osobních vozidel. Z tohoto pohledu je nutné vzít v úvahu i další řešení.

Podporu montáže mobilních radiostanic MOTOTRBO lze najít v nabídce příslušenství Motorola, která nabízí řešení i i těch nejnáročnějších instalačních a provozních požadavků.

Jaké jsou základní varianty instalace vozidlové radiostanice?

Montážní držáky

Mobilní radiostanice se nejčastěji instalují na palubní desku vozidla do klasického držáku. Jedná se o montáž, kdy je radiostanice přístupná jak pro obsluhu, tak i pro servisní činnost.

Montážní rámeček

Montážní rámeček je ideální, pokud nechcete namontovat radiostanici přímo na palubní desku. Dosáhnete tím lepšího vzhledu interiéru a radiostanice nepřekáží uživateli ve výhledu. Toto řešení vyžaduje, aby v palubní desce bylo místo pro standardizovaný DIN rámeček.

MOTOTRBO řešení pro vzdálenou montáž

Možnost vzdálené montáže vám umožní ušetřit místo v kabině, což se stává obvykle nezbytností, protože tam opravdu žádné místo není.

MOTOTRBO dělená montáž

Sada pro dělenou montáž obsahuje hlavu radiostanice, která je obvykle na palubní desce. Tělo radiostanice vč. kabeláže může být instalováno pod sedadlem nebo v kufru. Kabel používaný k připojení radiostanice k hlavě dálkového ovládání má délku 3 nebo 5 metrů.

Ruční ovládání vozidlové radiostanice MOTOTRBO

Jedná se o velice komfortní řešení, které umožní využít všechny funkce technologie Mototrbo. Ideální varianta pro instalaci radiostanice do vozidla s omezenými prostory. Vlastní radiostanici lze opět lze namontovat do zadní části vozidla nebo za sedadlo. Ovladač poskytuje všechny funkce uvnitř nebo vně vozidla.

Tato sada je kompatibilní pouze s modely DM4600, DM4600e, DM4601 a DM4601e.

Pokud jsme vyřešili instalaci radiostanice, je možné věnovat pozornost i většímu komfortu obsluhy. Pokud potřebujeme využít vozidlovou radiostanici pro komunikaci i v případě, že obsluha není ve vozidle, je řešením bezdrátový mikrofon.

Dosah mikrofonu je až 100 metrů od vozidla (přímá viditelnost. Operační čas baterie je 28 hodin (cyklus – 5/5/90) resp. 13 hodin (cyklus 5/35/60). Párování mikrofonu je jednoduché, k dispozici je Audio Jack, nouzové tlačítko a ovládání hlasitosti.

Napájení radiostanice

Když se nám tedy podaří radiostanici vhodně umístit, přichází další etapa instalace – tou je napájení. U starších automobilů, kde nebylo tolik elektroniky, to bylo vcelku jednoduché.

Dnes si systém automobilu hlídá stav elektroinstalace a hrozí riziko, že připojenou radiostanici vyhodnotí jako závadu. Je tedy nutné zvolit správné místo pro připojení.

U nákladních vozidel, kde je palubní síť 24V, je nutné přidat ještě měnič, který transformuje 24V palubní sítě na 12V pro napájení radiostanice. Některá vozidla jsou měničem vybavena již z výroby, doporučuje se však použít měnič přímo pouze pro napájení radiostanice. Mohlo by totiž dojít k přetížení měniče a tím k výpadku napájení.

Anténa

Při montáži vozidlové antény je nutné brát v potaz množství omezení vzhledem ke konstrukci vozidel a k fyzikálním vlastnostem při šíření signálu.

Anténa by měla pro správnou funkcí mít takzvanou protiváhu. Protiváhu lze chápat jako kovový plát o rozměrech, které jsou dány používaným kmitočtem. Zjednodušíme-li to, první volba padá na kovovou střechu vozidla.

Dále je nutné zabezpečit, aby nemohlo dojít k vzájemnému ovlivňování antén v případě, že je jich na střeše vozidla víc. V tom případě je nutné na základě použitých kmitočtů určit, jaká je nejvhodnější vzdálenost mezi anténami.

Dále je vhodné snažit se umístit anténu co možná nejdále od dalších možných zdrojů rušení. Tím můžou být například VVZ. Elektronická zařízení by měla procházet testy na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) tak, aby právě k rušení nedocházelo, může se však stát porucha na zařízení. Větší vzdáleností tedy snížíme toto riziko. Pokud se nám daří vše splnit a jsme stále na střeše vozidla, je to dobré.

Když nám něco brání v umístění antény na střechu, je nutné hledat jiná místa. Ta by měla umožnit instalaci s protiváhou – to znamená boční strany vozidel, případně některá z kapot. Místo by mělo být dobře přístupné i z vnitřní strany, protože je nutné k radiostanici někudy přivést koaxiálním kabelem signál.

Dobře nainstalovaná anténa je základem k dobré funkčnosti radiostanice. U antény je třeba také správně upravit její délku na používaný kmitočet. K tomu slouží takzvaný zkracovací diagram, který je pro každý model antény jiný.

Důležitá věc k anténám: měla by v každém případě směřovat přímo nahoru a neměla by být sklopená. Sklopení antény zhoršuje její vlastnosti.

Tímto máme radiostanici nainstalovanou. V případě, že jí již máme naprogramovanou tak stačí provést zkoušku spojení. Pokud radiostanic naprogramovanou nemáme, zkusíme se dohodnout na ÚO se spojařem zda nám radiostanici naprogramuje, nebo je třeba oslovit kompetentního zástupce výrobce radiostanic a požádat ho o naprogramování.

Správný dodavatel vám naprogramování radiostanic nabídne již při prodeji tak, abyste neměli s programováním žádné starosti.

Články o radiostanicích jsou připravovány ve spolupráci s firmou KOMS Mělník a. s.

Společnost KOMS Mělník a.s. navrhuje a dodává řešení, která zajišťují bezpečnou a odolnou pozemní mobilní rádiovou komunikaci, podporovanou kritickými službami a softwarem.

Sdílet