Středa 21. října 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Hostěradicích se příští rok dočkají nových garáží, také převzali nový motorový člun a vybavení pro práci na vodě

Dne 25. 9. 2020 se sešli u hasičské zbrojnice v Hostěradicích zástupci obce, Jihomoravského kraje, dodavatelské firmy, pozvaní hosté, naši hasiči a občané. Sešli se proto, aby slavnostně poklepali základní kámen nových garáží a také převzali nový člun pro jednotku SDH Hostěradice.

Než začala oslava, mohli si přítomní hosté prohlédnout fotografie s historií a vývojem hasičské zbrojnice a vizualizaci nové stavby. Také zde byla vystavena současná technika jednotky a nový přívěs s motorovým člunem a vybavením pro práci na vodě.

V 16 hodin začalo slavnostní poklepání. Samotná oslava proběhla před budoucími garážemi. Vše bylo slavnostně připraveno. Technika, historický prapor, slavobrána s trikolorou. Pro představu přítomných byly, vyznačeny obvody budoucích garáží, vrata, dveře a v ní byla zaparkovaná naše technika, tak jak bude v garážích parkovat. CAS 32 Tatra 148, CAS 24 Dennis Rapier a WV Transportér. Přítomní tak měli možnost zhlédnout budoucí uspořádání a velikost nových garáží. Celou oslavu moderoval starosta SDH.

Před samotným poklepáním proběhly projevy starosty obce, dodavatele stavby, hostů, velitele jednotky a starosty SDH. Poté následoval samotný akt. Jednotliví zástupci, obdrželi hasičské sekyrky a společně několikrát udeřili na pomyslný základní kámen.

Za obec Hostěradice to byl starosta Ing. Martin Vančura a místostarosta Jan Burger, za Jmk náměstek hejtmana Mgr. Marek Šlapal, za zhotovitele stavby majitel firmy Miloš Ryšavý, za HZS JMK velitel stanice Moravský Krumlov Ing. Aleš Sarga, za OSH Znojmo starosta sdružení Václav Kondler, starosta města Miroslav Ing. Martin Plechatý, starosta SDH Hostěradice Petr Procházka a velitel jednotky Radek Kopeček.

Tím byla první část oslavy, za potlesku všech zúčastněných, ukončena. Následoval slavnostní přípitek a přítomní hosté obdrželi malou upomínku na tento významný den.

Dalším bodem oslavy bylo slavnostní předání nového člunu Dulkan D420 DZ PRO RED s lodním motorem Mercury F20 MLH. Dále čtyři suché obleky Agama RESCUE a kompletní vybavení pro práci na vodě. To převzal velitel jednotky Radek Kopeček od náměstka hejtmana Mgr. Marka Šlapala.

Jihomoravský kraj se na nákup člunu s motorem, suchých obleků a ostatního vybavení podílel částkou, bezmála 200 000 Kč. Zbývající část uhradila obec Hostěradice ze svého rozpočtu.

Stavbu garáží vyhrála ve výběrovém řízení stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý, Vémyslice. Termín dokončení stavby je jaro 2021. Jedná se o samostatnou stavbu tří garážových stání pro hasičskou techniku. Garáže budou vytápěny a bude zde zajištěn centrální odvod výfukových zplodin.

Garáže budou z ocelové konstrukce, opláštěné sendvičovým panelem, přední stěna včetně vrat budou prosklené. Před novou hasičskou zbrojnicí bude živičný povrch a také parkoviště pro osobní automobily hasičů.

Současný stav je pro výjezd jednotky značně komplikovaný. Jedna cisterna stále parkuje ve staré hasičské zbrojnici v místní části Chlupice vzdálené 2 km od hostěradické zbrojnice. Zbývající technika včetně člunu parkuje v další staré zbrojnici v místní části Míšovice vzdálené 2,5 km opačným směrem. To je zajisté rarita v celé ČR.

Myšlenkou na zbudování garáží se hostěradičtí hasiči aktivně zabývají již od roku 2012. Nejprve se uvažovalo o jednom garážovém stání pro větší CAS. Následovala varianta dvě a později tři garážová stání. Obecní zastupitelstvo schválilo stavbu zbrojnice v roce 2018.

Samotnou budovu, velikost, materiál a umístění stavby si navrhovali dobrovolní hasiči sami, dle potřeb jednotky. Ovšem největší problém bylo prosazení prosklených vrat a celé přední stěny budovy. Inspirovali jsme se hlavně v Holandsku, Rakousku a Německu, kde běžně hasičská technika parkuje za prosklenými vraty.

Prosklená garáž s technikou, je přirozeně zajímavým architektonickým doplňkem veřejného prostoru dané obce. Zároveň tím hasiči dávají najevo svoji přítomnost v obci a připravenost, kdykoli a komukoli pomoci.

Radek Kopeček
velitel JSDH

foto: Libor Ondráček a archiv JSDH
Sdílet