Pondělí 25. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči HZS Libereckého kraje absolvovali kurz pro uchazeče o specializaci „hasič-lezec“

Ve dnech od 31. 8. 2020 do 25. 9. 2020 pořádal HZS Libereckého kraje základní odbornou přípravu pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (dále jen „kurz“). Vzdělávací program je zaměřen na osvojení dovedností hasiče se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou v rozsahu stanoveném MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

Kurz absolvovalo celkem devět příslušníků HZS Libereckého kraje (dále jen "HZS LK“) ze čtyř územních odborů. Vedením kurzu byl pověřen zkušený instruktor pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (dále jen „instruktor VVH“) pprap. Zdeněk Jirouš – velitel lezeckého družstva čety A ze stanice Liberec. Kurz byl rozdělený do tří etap.

Etapa č.1: intenzivní výcvik

Deset dní, kdy dopolední část byla věnována teoretické přípravě na učebně, po které následoval praktický (fyzicky náročný) výcvik zakončený v pozdních odpoledních až nočních hodinách.

Cvičilo se nejen na trenažéru, který se nachází v areálu stanice Liberec, ale i v reálných podmínkách, jako jsou např. jeskyně, skály, stavební konstrukce apod.

Etapa č.2: 14 dní zpět na své stanici

Příslušníci se vrátili zpět do směnné služby, kde nacvičovali získané dovednosti pod dohledem instruktorů VVH ze svých stanic a v místních podmínkách.

Etapa č.3 – závěrečné zkoušky

V pátek 25. 9. 2020 probíhaly závěrečné zkoušky před komisí složenou z vedoucího kurzu, hlavního instruktora VVH HZS LK a zástupce krajského ředitelství HZS LK.

Úspěšné zakončení kurzu, a tedy získání specializace „hasič-lezec“, bylo podmíněno kladným hodnocením vedoucího kurzu z průběhu etapy č.1, a dále úspěšným složením teoretické a praktické zkoušky (test + provedení zadaného úkolu, jako např. zdolání lanové cesty, provedení záchrany osoby visící na laně, práce s nosítky apod.).

Na zdárné absolvování kurzu bylo v ojedinělých případech zapotřebí dvou pokusů, což potvrdilo jeho náročnost. Noví hasiči-lezci doplnili místa na stanicích HZS LK, kde byla v důsledku přirozené fluktuace příslušníků tato místa neobsazena nebo tam, kde bylo plánováno navýšení početních stavů lezců na směnách.

Tento kurz byl prvním svého druhu ve formátu „klasického“ kurzu, který HZS LK pořádal. Byla to cenná zkušenost nejen pro příslušníky, kteří se kurzu účastnili jako frekventanti, ale i pro instruktory VVH, kteří se na hladkém průběhu celého zaměstnání podíleli. Všichni si zasloužili velké poděkování.

Kpt. Bc. Jiří Košek
hlavní instruktor VVH
HZS Libereckého kraje
Sdílet