Pátek 23. října 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Příslušníci HZS Královéhradeckého kraje trénovali ve FLASHOVER kontejneru

Příslušníci HZS Královéhradeckého kraje prochází každoročně odbornou přípravou v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru, pravidelně využívají tzv. FLASHOVER kontejner na sportovním stadionu HZS Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.

Osmihodinová odborná příprava je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci teorie se příslušníci seznamují s metodikou dynamiky požáru, požárů v uzavřených prostorech a ovládání technických prostředků pro zdolávání požárů.

Při praktické části absolvují hasiči výcvik v prostoru FLASHOVER kontejneru, který slouží k simulaci reálných podmínek při požáru v uzavřeném prostoru. Příslušníci si zde mohou za skutečně tvrdých podmínek nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí, teploty v trenažéru přitom mohou dosahovat 600 až 1000 stupňů Celsia.

Při samotném výcviku pozorují hasiči několik jevů, které mohou při požáru v uzavřených prostorech nastat.

Rollover, někdy se nazývá flameover, vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti.

Tyto velmi zahřáté plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezi hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru.

Flashover se nazývá situace, kdy dojde k náhlému vzplanutí všech hořlavých materiálů v celém prostoru hořící místnosti najednou. Hlavní příčinou tohoto jevu je současné zahřátí všech hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření na takovou teplotu, při níž uvolňují ze svého objemu hořlavé plyny a páry.

V momentě, kdy se koncentrace těchto plynů a par dostane nad spodní mez výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více než 800 st. C), dojde k jejich okamžitému vznícení.

Backdraft – po fázi volného rozvoje může při požáru v uzavřené místnosti dojít k takovému poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu, že není možné další plamenné hoření. Hořící místnost je zcela zaplněna hustým kouřem. Teplota v místnosti může dosahovat až 500 st. C, tlak vzduchu rychle roste.

Vlivem intenzivního sálavého tepla dochází k uvolňování výbušných plynů (např. metanu) z předmětů v zasažené místnosti. Tyto plameny zvyšují spolu s horkými zplodinami hoření riziko vzniku backdraftu. Ten vzniká tehdy, vnikne-li do místnosti čerstvý vzduch s normální koncentrací kyslíku.

Vniklý vzduch naředí směs horkých plynů pod horní mez výbušnosti. Nic pak nebrání výbuchu směsi hořlavých plynů a par v zasažené místnosti. Je třeba si uvědomit, že backdraft může vzniknout všude tam, kde požár probíhá v místnosti bez možnosti dalšího přísunu vzduchu během požáru (sklepy, byty s uzavřenými okny atd.).

Při jakémkoliv porušení těsnosti takové místnosti může dojít k výbuchu.

Varovnými signály upozorňujícími na nebezpečí backdraftu jsou: malé nebo žádné plameny, žlutošedý až černý kouř, malými netěsnostmi unikají obláčky kouře (jako zpod pokličky hrnce), extrémní sálavé teplo, drnčení okenních tabulí, pískání vzduchu proudícího malými netěsnostmi (např. okenními nebo dveřními spárami) do hořící místnosti, výrazný proud vzduchu proudícího do místnosti po otevření oken nebo dveří.

por. Mgr. Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet