Středa 5. října 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Letištní hasiči ze Kbel absolvovali v Milovicích výcvik v kácení stromů

Odstraňování spadlých nebo pádem hrozících stromů a větví z komunikací, letištních i veřejných prostranství nebo objektů. I to patří k běžným činnostem letištních hasičů. Vzhledem k tomu, že práce s motorovou pilou i samotné kácení patří k rizikovým činnostem a ne vždy hasiči zasahují za ideálních podmínek, je nutný také náležitý výcvik.

Šlo o praktický zdokonalovací výcvik, který musí absolvovat každý hasič. Během celodenní práce v lese si hasiči vyzkoušeli postupy při kácení vzrostlých stromů, ořezání kmenů od větví nebo jejich rozřezání.

Je to nesmírně náročný výcvik jednak po stránce fyzické, ale také psychické, neboť jsou hasiči po celou dobu vystaveni riziku spadnutí nějakého stromu. A v neposlední řadě je celá práce i časově nesmírně náročná,

vysvětluje kapitán Kamil Zelený, velitel letištní hasičské jednotky v pražských Kbelích.

Své postupy mají hasiči i při likvidaci zaklíněných stromů. Velký důraz je kladen na dodržení všech bezpečnostních opatření, neboť při ostrém zásahu, kdy hasiči pracují například při větrných smrštích, vede špatný postup kácení k vážným úrazům nebo úmrtím,

dodal kapitán Zelený.

Výcvik probíhal mimo jiné také okolo komunikace a součástí výcviku bylo zastavení dopravy, a následně její průjezd.

Výcvik s motorovou pilou probíhal v oblasti Milovice ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky a všech dvaašedesát letištních hasičů jej musí absolvovat jednou za rok. Tomuto praktickému výcviku předchází dvou až tři týdenní teoretický kurz, probíhající u profesionálních hasičů.

Jeho náplní jsou vědomosti z oblasti bezpečnosti práce, ekologie a ochrany životního prostředí, údržby a strojní technologie. Nutná je také znalost stavebních konstrukcí budov, zejména znalost dřevěné střešní konstrukce. Tu se hasiči učí na maketách budov.

Při zásahu na budově musí hasič znát její stav, musí například vědět, jak jsou vázané krovy, jak jsou pospojované. Hasič musí vědět, kde může bezpečně šlápnout a kde může vyřezat případný otvor do střechy bez toho, aby se sám zřítil,

zdůraznil kapitán Zelený.

Letištní hasiči využívají získaných vědomostí nejen při zásahu v prostorách kbelského letiště v souvislosti s příchodem silných větrů, bouřek nebo sněžení, ale často jsou povoláni k zásahům v rámci Integrovaného záchranného systému napříč celou Prahou.

Sdílet