Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

INTERPROTEC 2004

INTEPROTEC bude (nejenom) na téma bezpečnost práce ve stavebnictví

Ve dnech 18. až 21. května 2004 se bude v Brně konat 7. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC. Tento veletrh je největší oborovou akcí v prostoru stávajícího rozšíření Evropské unie. Garanci nad ním převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, spoluorganizátorem a odborným garantem je sdružení CZECH PROTECT a dalšími odbornými garanty jsou Akademie práce a zdraví ČR, o.p.s., Český úřad bezpečnosti práce, Institut výchovy bezpečnosti práce a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

1. května 2004 se Česká republika stane členským státem Evropské unie. Připravovaný ročník veletrhu INTERPROTEC 2004 bude tedy zaměřen především na změny, které nás jako členskou zemi EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) čekají. „Mottem veletrhu a zvláště jeho doprovodného programu bude hlavní avizovaný program EU v oblasti BOZP pro rok 2004, tedy bezpečnost práce v oblasti stavebnictví,“ říká Karel Torn, manažer veletrhu. " Právě stavebnictví je vysoce rizikovým oborem, kde také dochází k vysokému počtu závažných pracovních úrazů a poškození zdraví z práce," dodává na toto téma Libuše Bělohlávková, předsedkyně sdružení CZECH PROTECT a ředitelka Akademie práce a zdraví ČR, o.p.s. Akce ke zvýšení úrovně bezpečnosti ve stavebnictví bude probíhat podle stejných připravovaných kritérií ve všech členských státech pod názvem „Evropský týden 2004 – staveniště“. Jedná se o rozsáhlou kampaň, která bude zahájena společně v měsíci dubnu a v jednotlivých zemích proběhnou národní kampaně. Společné vyvrcholení bude v měsíci říjnu 2004 v rámci „Evropského týdne 2004 – staveniště“ vyhlášením výsledků soutěže Správná praxe. V české národní kampani, oficiálně vyhlášené v dubnu 2003, bude vedle vyhodnocení již probíhající soutěže „Bezpečný podnik“ pořádána řada významných vzdělávacích i mediálních aktivit ke zvýšení úrovně úrazové prevence. „Stěžejní akcí této kampaně by měl být právě veletrh INTERPROTEC a jeho doprovodný program,“ uvádí Libuše Bělohlávková.

Návštěvníkům veletrhu chtějí organizátoři nabídnout vedle vystavovaných prostředků osobní i kolektivní ochrany zdraví při práci i širokou škálu odborných informací v připravovaném informačním centru – společném výstavním stánku předních odborných institucí v oblasti BOZP. Bezplatné poradenství by mělo pomoci zejména drobným podnikatelům a malým firmám se zorientovat v požadavcích legislativy na oblast bezpečnosti a zdraví při práci.

Další stěžejní událostí veletrhu INTERPROTEC 2004 bude mezinárodní konference „Společně bezpečně v Evropské unii“, která proběhne ve dnech 19. a 20. května 2004. Zúčastní se jí přední tuzemští a zahraničních odborníci a konference bude mít několik tematických bloků:
- nová strategie BOZP v EU na léta 2002 – 2006
- národní politika BOZP
- nové právní předpisy
- správná praxe BOZP – součást firemní kultury
- bezpečné malé pracoviště
- hluk na pracovišti
- práce ve výškách.
Začátkem roku 2004 bude Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR vyhlášena národní soutěž „Správná praxe BOZP“ o nejlepší projekty ke zvýšení úrovně BOZP. Na závěr konference dne 20. 5. 2004 budou vyhodnoceny a oceněny nejlepší projekty. „Vítěz soutěže bude reprezentovat Českou republiku v celoevropském kole,“ uvádí na toto téma Libuše Bělohlávková. V rámci doprovodného programu veletrhu budou účastníci veletrhu moci zhlédnout rovněž přehlídku videoprogramů k BOZP – 2. ročník CZECH PROTECT film 2004, které mají velký význam při odborných instruktážích a vzdělávání zaměstnanců.
Sdílet