Středa 3. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní předání medailí „Za věrnost II. a III. stupně"

U příležitosti státního svátku, Dne osvobození, 8. května se každoročně udělují příslušníkům dosahujícím vynikajících výsledků ve službě medaile HZS ČR. U této příležitosti převzali ve středu 5. května 2010 z rukou ředitele HZS Libereckého kraje plk. Ing. Josefa Zajíčka v zasedací místnosti krajského ředitelství ocenění také příslušníci HZS Libereckého kraje.

U příležitosti státního svátku, Dne osvobození, 8. května se každoročně udělují příslušníkům dosahujícím vynikajících výsledků ve službě medaile HZS ČR. U této příležitosti převzali ve středu 5. května 2010 z rukou ředitele HZS Libereckého kraje plk. Ing. Josefa Zajíčka v zasedací místnosti krajského ředitelství ocenění také příslušníci HZS Libereckého kraje.

Medaili „Za věrnost II. stupně", která se uděluje po 20 a více letech vzorné služby, obdržel:

nstržm. Ladislav Sedláček
K Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje nastoupil 1. prosince 1988. Postupně vykonával funkci hasiče, strojníka a nakonec své mnohaleté zkušenosti uplatnil ve funkci velitele družstva na požární stanici v Turnově. V současné době působí jako hasič a v době nepřítomnosti zastupuje velitele družstva. Získané odborné znalosti a zkušenosti ochotně předává svým mladším kolegům a členům jednotek SDH obcí.

npor. Josef Hanzl
Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od 1. dubna 1989. Začínal jako řadový hasič na požární stanici Liberec. Po doplnění odborného vzdělání a na základě získaných zkušeností byl v roce 1994 jmenován do funkce velitele nově zřízené požární stanice HZS Libereckého kraje v Raspenavě. Své zkušenosti později také uplatnil při přestavbě objektu, ve kterém je nynější požární stanice Raspenava umístěna. V oblasti požární ochrany aktivně spolupracuje s obcemi Frýdlantského výběžku a je členem bezpečnostní rady města Frýdlant. Svůj volný čas aktivně věnuje činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Raspenava, kde působí jako velitel a předává své dlouholeté zkušenosti.

Medaili „Za věrnost III. stupně", která se uděluje po 10 a více letech vzorné služby, obdrželi:

podprap. Michal Toráň
Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od 1. března 1991. Slouží na požární stanici Česká Lípa, kde je zařazen ve funkci hasič – technik chemické služby.

nstržm. Jiří Melichar
Od 1. listopadu 1991 působí na požární stanici Liberec ve funkci hasič – strojník. V minulosti se s kolegy podílel na výstavbě požární stanice svépomocí. V době svého volna je aktivním členem jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené Statutárním městem Liberec, kde ostatním kolegům předává své mnohaleté zkušenosti a odborné znalosti.

nstržm. Pavel Svárovský
Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od 1. března 1992 a od počátku působí na územním odboru Jablonec nad Nisou. Od roku 1995 je zařazen jako hasič na úseku strojní služby. Nad rámec svých služebních povinností se podílí na zajištění účasti HZS Libereckého kraje na celostátních srazech historických vozidel, kde prezentuje unikátní hasičské vozidlo Praga L 1918.

podprap. Jiří Černý
Slouží na požární stanici v Jablonném v Podještědí od 1. listopadu 1993. Po absolvování potřebných kurzů od roku 1994 vykonává funkci strojníka. Patří k nejzkušenějším příslušníkům, jeho odborné znalosti a praktické dovednosti jsou cenné zejména při zjišťování a odstraňování závad na svěřené technice.

V pondělí 10. května 2010 předá generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán při slavnostním aktu na zámku v Praze Tróji další medaile HZS ČR. Jedná se o medaili „Za zásluhy o bezpečnost" a „Čestnou medaili". Zpravodajství z tohoto slavnostního aktu přineseme v samostatném článku.


por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje-kaw- 

Sdílet