Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tématem veletrhů ISET a PYROS bude bezpečnost obyvatelstva

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET a Mezinárodní veletrh požární techniky PYROS, které se budou od 18. do 21. května 2004 konat na brněnském výstavišti, budou zajímavé nejenom exponáty vystavovatelů, ale také svým tradičně bohatým doprovodným programem.

„Doprovodných akcí bude několik desítek,“ říká manažer veletrhu Karel Torn, „já bych ovšem chtěl vyzdvihnout především dvě z nich – mezinárodní konferenci Krizový management a Pyromeeting.“

Doprovodných akcí bude skutečně mnoho. Budou zaměřeny jak na policejní odborníky a experty na bezpečnostní techniku a služby a požární ochranu, tak na širokou veřejnost. „Chybět ani letos nebudou ukázky policejního výcviku, chystá se i hasičské námětové cvičení,“ uvádí Karel Torn. Návštěvníci tak uvidí mimo jiné vrtulníky letky ministerstva vnitra či lezecké trenažéry pro výcvik speciálních policejních jednotek.

Ústředním tématem obou hlavních odborných doprovodných akcí bude bezpečnost obyvatelstva při různých krizových stavech a mimořádných událostech. 2. mezinárodní konference Krizový management, která proběhne 19. a 20. května bude především platformou pro předávání zkušeností získaných při plnění úkolů při řešení mimořádných a krizových opatření ve státech Evropské unie, včetně preventivních opatření a minimalizaci následků událostí. Tématem budou i metody a způsoby krizového plánování a řízení ve státech Evropské unie. Odbornými garanty konference Krizový management jsou mj. Ing. Josef Zrzavecký, vrchní ředitel Sekce strategického plánování MO ČR, brig. gen. doc. Ing. Rudolf Urban, CSc., rektor Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc., rektor VŠ Karla Engliše, a. s. v Brně, JUDr. Jan Soviš, vedoucí oddělení Krizového řízení odboru obrany a bezpečnosti Úřadu vlády ČR či pplk. doc. Ing. Jiří Sobotík, CSc. prorektor pro vědeckou činnost Vojenské akademie v Brně.
Mezinárodní konference Pyromeeting proběhne ve dnech 18. a 19. května. Tématem konference je „Evropa – bezpečný prostor pro život“. Problematika bezpečnosti obyvatelstva bude řešena ve čtyřech sekcích:
- ochrana obyvatelstva v podmínkách současných bezpečnostních rizik
- příprava emergentních služeb na řešení mimořádných událostí a krizových stavů
- požární bezpečnost staveb – vliv požárně bezpečnostních zařízení a požární prevence na bezpečnost staveb
- krizové řízení nevojenských krizových situací – ochrana kritické infrastruktury.

Pyromeeting pořádají Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Česká asociace hasičských důstojníků a Veletrhy Brno. Záštitu nad ním převzal první místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.
Sdílet