Úterý 27. září 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mobilní odběrový tým HZS Kraje Vysočina vyrazil v úterý poprvé do akce, v domově pro seniory hasiči odebrali 43 vzorků

Napříč celou republikou vznikly mobilní odběrové týmy hasičů, aby posílily kapacitní možnosti při odběru biologických vzorků k provádění vyšetření onemocnění COVID-19. Jedním ze 17 proškolených mobilních odběrových týmů je i tým Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Týmy vznikly na základě Dohody o zajištění součinnosti uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, MV- generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra.

Tým se skládá z řidiče vozidla a příslušníka se vzděláním v oblasti zdravotnictví.

V úterý 27. října tým vyrazil do jednoho z domovů pro seniory v Telči, kde provedl odběr 43 vzorků na COVID – 19. Odebrané vzorky následně putovaly do laboratoře jihlavské nemocnice k vyhodnocení.

Činnost odběrového týmu je považována z hlediska možnosti nákazy za vysoce rizikovou. Všichni členové odběrového týmu musí striktně dodržovat všechny zásady správné manipulace s ochrannými prostředky a dekontaminace. Tým má k dispozici speciálně označené vozidlo a je vybaven ochrannými prostředky jako odběrové týmy ve zdravotnických zařízeních. Ochranu jim poskytují jednorázové obleky, masky, brýle, respirátory FFP2 atd.

Na celostátní úrovni podléhá nasazení mobilního odběrového týmu HZS Kraje Vysočina rozhodnutí Centrálního řídícího týmu. Na jeho výzvu může být tento tým nasezen prakticky kdekoliv v České republice. Na krajské úrovni tým vypomáhá na základě žádosti Krajské hygienické stanice.

Sdílet