Pátek 27. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V jeskyni Rudické propadání speleologové společně s hasiči cvičili čerpání vody ve velké vzdálenosti

Po mnoha měsíčních přípravách proběhl na konci září roku 2020 společný výcvik složek IZS (Speleologická záchranná služba, HZS Jihomoravského kraje a vybrané sbory dobrovolných hasičů JmK) v jeskyni Rudické propadání.

Námětem a rozsahem šlo o unikátní akci, která byla realizována v ČR poprvé. Hlavním cílem bylo čerpání vody (sifonu) ve vzdálené části jeskyně, v hloubce přes 100 m pod povrchem. Vyčerpání vody bylo předpokladem pro vytvoření cesty pro záchranu osob uvězněných v prostorách za sifonem.

Celá akce trvala nepřetržitě více než dva dny. Bylo nataženo více než 800 metrů elektrického kabelu, určeného k napájení čerpadla. V jeskyni byla zřízena dvě plnohodnotné stanoviště s tepelnými stany a prostředky pro poskytnutí první pomocí.

Komunikace mezi stanovišti a povrchem byla zajištěna bezdrátovým systémem TPS Nicola. Akce byla komplikována nepřízní počasí a také nutností přijmout striktní opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19.

Přečtěte siNicola pomůže hasičům v Jihomoravském kraji při zásazích v podzemí, umožní komunikaci až do kilometrové hloubky

Cvičení posunulo v oblasti přípravy na případnou záchrannou akci obdobného rozsahu a charakteru všechny zúčastněné složky Integrovaného záchranného systému o velký krok dopředu. Díky tomuto cvičení získaly cvičící složky řadu nových zkušeností.

Zároveň byly zjištěny některé limity, z nichž vyplynuly poznatky, kam směřovat další kroky při přípravě na řešení případných mimořádných událostí obdobného charakteru.

To se týká nejen organizace a řízení záchranné akce a zlepšovaní záchranářských postupů, ale i plánování pořizování potřebného vybavení a zařízení.

Speleologická záchranná služba
Sdílet