Čtvrtek 26. května 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výstavba nové požární stanice v Žamberku začíná, dokončena bude v roce 2022

Po několikaleté snaze o výstavbu nové požární stanice v Žamberku konečně stojíme na začátku její realizace.

V těchto dnech byla krajským ředitelem HZS Pardubického kraje plk. Mgr. Alešem Černohorským a jednatelem firmy STYLBAU, s.r.o. Ing. Pavlem Pohlem podepsána smlouva na výstavbu této stanice.

Na stavbu jsme získali dotaci ve 146. výzvě, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Rozpočet stavby je 59.852.148,58 Kč s DPH, z toho spolufinancování ze strukturálních fondů EU činí 19.152.687,55 Kč s DPH.

Na zpracování projektové dokumentace na výstavbu požární stanice Žamberk nám přispěl Krajský úřad finančním darem ve výši 600.000 Kč,

říká plk. Ing. Jaroslava Černá náměstkyně krajského ředitele pro ekonomický úsek HZS Pardubického kra­je.

Zahájení stavby předáním staveniště se uskuteční v pondělí 9. listopadu 2020. Termín dokončení díla dle smlouvy je 31. ledna 2022.

Nová požární stanice vyroste na pozemku v okrajové části města, v místě bývalých Orlických kasáren, s přímým výjezdem na silnici první třídy č. 11, čímž bude zajištěn rychlejší a bezpečnější výjezd zásahové techniky,

uvádí plk. Mgr. Aleš Černohorský, krajský ředitel HZS Pardubického kra­je.

Zároveň bude nová moderní budova splňovat současné požadavky na výkon služby jednotky PO. V neposlední řadě dojde i ke snížení nákladů na provoz, zejména nákladů na opravy a údržbu a spotřebu energií.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet