Sobota 6. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ukážka pre ŠKD ZŠ Častá

Tak ako každý rok, ani tento nie je výnimkou spolupracuje DHZ Častá so Základnou školou Častá. Dňa 13. 5. 2010 o 14:00 sa na dvore starej školy ozývali zvuky hasičskej sirény. Členovia DHZ Častá pripravili ukážku techniky pre deti zo školského klubu detí.

Tak ako každý rok, ani tento nie je výnimkou spolupracuje DHZ Častá so Základnou školou Častá. Dňa 13. 5. 2010 o 14:00 sa na dvore starej školy ozývali zvuky hasičskej sirény. Členovia DHZ Častá pripravili ukážku techniky pre deti zo školského klubu detí.

Približne 30 detí pozorne počúvalo odborný výklad o technike a výzbroji nášho hasičského zboru. Taktiež mali možnosť vyskúšať si všetku hasičskú výstroj a výzbroj ktorú má náš zbor k dispozícií. Od prúdnic cez genfovak až po obleky typu OL 2.

Po ukončení tejto ukážky členovia DHZ Častá zožali potlesk od detí, a so zvukom hasičskej sirény sa vrátili späť na základňu. Veríme že takáto spolupráca medzi ZŠ Častá a DHZ Častá bude pokračovať aj naďalej .


Pavol Polčic DHZ Častá-swo-

Sdílet