Úterý 27. září 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR v Brně se dočká plánované modernizace

Dne 26. listopadu 2020 byla poklepáním na základní kámen oficiálně zahájena další důležitá etapa v historii Školního a výcvikového zařízení (ŠVZ) v Brně.

Částečnou přestavbou stávajícího areálu a výstavbou zcela nové části vznikne do dvou let moderní vzdělávací komplex, ve kterém konečně bude adekvátní kapacita pro výuku a školení nejen profesionálních, ale také dobrovolných hasičů.

Slavnostního poklepání se kromě ředitele ŠVZ HZS ČR, plk. Mgr. Martina Oujezského, MBA zúčastnili náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku, brig. gen. Mgr. Slavomír Bell MSc. MBA, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro řízení lidských zdrojů, plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D. LL.M, Ing. Petr Svoboda, zástupce projekční kanceláře a Ing. Miloš Kotlán, jednatel firmy, která bude stavbu realizovat.

Přestavba a modernizace areálu ŠVZ byla dlouhodobě připravována, ale zrealizovat se jí podaří až nyní, díky finanční podpoře Evropské Unie.

Projekt Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Brno je realizován se spolufinancováním z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020.

Cílem projektu je modernizace stávajícího Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – střediska Brno, za účelem vytvoření podmínek pro získávání odborných znalostí a nácviku dovedností pro řešení reálných situací.

V rámci projektu jsou budovány nové a modernizovány stávající simulátory, trenažéry a výcvikové objekty a současně jsou pořizovány technologie, technické a technologické vybavení a pomůcky pro vzdělávání a výcvik členů jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému.

Aktivity projektu jsou realizovány s cílem vytvořit ve Školním a výcvikovém zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisku Brno hmotné podmínky pro rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí, a to především pro Hasičský záchranný sbor České republiky, Policii České republiky, jednotky dobrovolných hasičů obcí, resp. základní složky integrovaného záchranného systému, pro které Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky zajišťuje odbornou způsobilost v rámci České republiky.

Sdílet