Neděle 25. září 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Akceschopnost jednotek požární ochrany je podmíněna intenzivním výcvikem a pečlivou odbornou přípravou

Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu.

O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace, která může být vedena i v elektronické podobě.

Podmínky akceschopnosti jednotek řeší ve svých§ 18, 19 a 20 vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Sdílet