Pondělí 8. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský týždeň študentov na Technickej univerzite vo Zvolene

Tradične, pri príležitosti sv. Floriána, sa už po šiesty krát konalo prijímanie do Cechu hasičského – študentského na Technickej univerzite vo Zvolene. Pod patronátom KPO DF TU vo Zvolene a DHZ TU vo Zvolene, za prítomnosti čestných hostí, boli symbolicky, 5. mája 2010, do prijímaní cechu, po absolvovaní prvého semestra na TU vo Zvolene, študenti prvého ročníka.


Podmienku, absolvované všetky skúšky, s možnosťou prenesenia jednej skúšky do letného semestra, splnilo 33 študentov bakalárskeho štúdia, z celkového počtu 44 a všetkých 14 študentov inžinierskeho štúdia, ktorí prišli študovať študijný odbor 8.3.1. Ochrana osôb a majetku po absolvovaní bakalárskeho štúdia na iných vysokých školách. Do cechového senátu tradične zasadli hostia, ktorí sa významne podieľajú na spolupráci pri formovaní študentov, či už po študijnej, ale aj odbornej a v budúcnosti aj profesionálnej dráhe.

Tohto roku prijali pozvanie a boli menovaní za členov cechového senátu: riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici, pplk. Ing. Dušan Sľúka, veliteľ útvaru ZPOŽ vo Zvolene, Ján Sedliak, prodekan DF TU vo Zvolene, doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD., vedúci KPO, viceprezident DPO SR, generálny inšpektor prof. Ing. Anton OSVALD, CSc. a predseda ÚzV DPO SR, mladší inšpektor Jozef Hric, ktorý, z titulu svojej funkcie, z dôvodu neprítomnosti prezidenta DPO SR, vykonal, ako hlavný cechmajster, slávnostný akt prijímania do cechu.

Po odovzdaní menovacích dekrétov bol prečítaný rozkaz predsedu – veliteľa DHZ TU vo Zvolene. Na základe aktívnej práce v DHZ boli do hodnosti starší hasič povýšení títo členovia DHZ – študenti: Ján Hrčka, Andrej Karpinský, Ivana Hrdá, Tomáš Gorlický, Damián Kovaľ, Robert Jančok a Matúš Škrlík.

Po ukončení bakalárskeho štúdia, na základe aktívnej práce v DHZ, boli povýšení do hodnosti mladší technik členovia – študenti: Bc. Zuzana Verbovská, Bc. Martin Mišura, Bc. František Kapusta, Bc. Tibor Košík, Bc. Marek Lakanda, Bc. Vladimír Benedik, Bc. Peter Balúch, Bc. Peter Blaškovič, a Bc. Michal Libiček. Po skončení inžinierskeho štúdia do hodnosti technik člen DHZ – študent doktorandského štúdia, Ing. Peter Rantuch.

Okrem nich bola v DHZ Spišské Bystré povýšená do hodnosti nadrotník študentka Jana Frisová, a do hodnosti rotník Ľubica Mirková.

Na základe návrhu výboru DHZ TU vo Zvolene, predsedníctvo ÚzV DPO SR uznesením číslo 6/2010 zo dňa 2. 2. 2010 schválilo udelenie medaily Za aktívnu činnosť v DPO SR vrchnému technikovi PeaDr. Peterovi Polakovičovi, PhD., vrchnému technikovi Ing. Pavlovi Hlaváčovi, PhD., technikovi Ing. Marekovi Šmigurovi a technikovi Ing. Pavlovi Husovi.

Vyznamenania, spolu s odznakom Rozhodca DPO SR, ktorý na základe skúšok na OV DPO v Poprade, získala Silvia Rušínová, odovzdal pplk. Ing. Dušan Sľúka a prof. Ing. Anton OSVALD, CSc..

Ďakovný list DHZ pri TU vo Zvolene, za aktívnu podporu zboru, obdržali riaditeľka ÚzV DPO SR, vrchná technička Ľubica Hancková a mjr. Ing. Dušan Hancko z KR HaZZ v Banskej Bystrici.

Po prečítaní rozkazu a odovzdaní ocenení, došlo k samotnému aktu cechovania. Toto právo, na základe študijných výsledkov, využili: Martin Ambroz, Jakub Bartoš, Petra Cagalová, Jakub Čuma, Veronika Drinková, Matej Drobčo, Zuzana Fašangová, Dávid Fatľa, Stanislava Geľhošová, Lukáš Haluz, Aleš Hereta, Alexandra Homolová, Petra Horanská, Veronika Kamenská, Martina Kováčová, Roman Kramárik, Boris Leščák, Dagmara Medňanská, Peter Mercell, Erik Molnár, Martin Nagy, Bálint Nagypál, Rastislav Nemčok, Ján Ondruško, Matej Oravec, Katarína Pecháčková, Martina Pittnerová, Radovan Ratulovský, Silvia Rušinová, Dominika Schallerová, Lukáš Soska, Juraj Varholák, Andrea Vyletelová, Bc. Radoslav Čepec, Bc. Marián Chylák, Bc. Martin Jurga, Bc. Marián Kuruc, Bc. Štefan Lupták, Bc. Daniel Mazúr, Bc. Eduard Murín, Bc. Gábor Némethi, Bc. Júlia Remeňová, Bc. Martin Roško, Bc. Martin Ševčík, Bc. Jaroslav Šimurda, Bc. Marek Uhlík a Bc. Michal Zmeták.

Po skončení cechovej slávnosti hasičský deň vo Zvolene nekončil. V poobedňajších hodinách, v priestoroch Základne školy J. Alexyho na Sekieri, pokračoval deň športovými aktivitami. Pod taktovkou Tomáša Gorlického a jeho spolužiakov, druhákov, bol pripravený 1. ročník pretekov záchranára, určený pre práve cechovaných študentov a ďalšie súťaže pre žiakov ZŠ. Okrem týchto pretekov mohli žiaci základnej školy, ale aj zvedaví obyvatelia sídliska Sekier vidieť hasičskú techniku, ktorú pre záujemcov pripravili príslušníci OR HaZZ vo Zvolene a zamestnanci útvaru ZPOŽ. Mercedes Atego, Sprinter alebo DENIS. Všetko s odborným výkladom hasičov – profesionálov.

Pre mnohých to bol prvý kontakt s hasičmi a takouto technikou v živote. Asi najväčšiu popularitu medzi žiakmi a deťmi, najmä tými najmenšími zo Sekiera, si získali preteky s ručnými striekačkami – džberovkami. Nasadenie, ktoré preukazovali deti pri tejto disciplíne, by im mohli závidieť aj naši vrcholoví športovci. Dokonca, jeden z najmenších, si odskočil domov aj po vlastnú hasičskú prilbu. Jednoducho, profesionálny prístup. Nie je dôležité, kto vyhral, ale to, že študenti celé odpoludnie dokázali zorganizovať sami, so všetkým zabezpečením, a vďaka sponzorovi, aj so sladkými odmenami a občerstvením.

Navyše, po prvý krát zorganizovali podujatie, ktorým spropagovali nielen svoj študijný odbor, ale aj samotné povolanie hasič na verejnosti. Práve takýto študenti sú budúcnosťou aj pre toto povolanie.

Úplným vyvrcholením týždňa sa stala účasť na III. ročníku Hasičskej nedeli v Martine.

Na tejto akcii sa zúčastnilo aj družstvo Dobrovoľného hasičského zboru Technickej univerzity vo Zvolene v počte 9 členov. Menovite Róbert Jancsok(Rumun), Damián Kováľ(Momo), Tomáš Gorlický(Maňo), Janka Frisová(Friska), Ľubica Mirkova(Opica), Tomáš Janeček(Bocian), Matúš Škrlík(Škrtik), Gabriel Korecký(Gabi), Andrej Karpinský(Andriš). Za všetko hovorí postreh Tomáša Gorlického:

„Na miesto sme dorazili deň pred podujatím okolo 19:45 h. Keďže ubytovanie sme nemali zabezpečené, tak nám ostalo len stanovanie pod holým nebom. Rozložili sme si stany a nasledovalo posedenie pri ohnisku. Zábava trvala približne do 23:50 h. Ráno sme vstávali okolo 05:30 h. Naraňajkovali sme sa, prezliekli do suchého oblečenia, vzhľadom nato, že poniektorým sa voda dostala až do stanu. Stany sme zbalili a deň sa mohol začať. Od rána sme sledovali ako pribúda množstvo ľudí a hasičskej techniky. Na začiatku sme sa museli zaregistrovať. Po príchode všetkých družstiev sa konala súťaž v požiarnom útoku. Súťažiacich družstiev bolo 26. Naše družstvo súťažilo ako siedme v poradí. Útoky boli nezvyčajné v tom, že vecné prostriedky potrebné k útoku boli uložené v prívese a nie na základni. Negatívom bolo aj to, že celú noc pršalo takže terén nebol ideálny ale družstvo DHZ TU vo Zvolene to aj napriek tomu zvládlo výborne s výsledným časom 1min. 10sek.

Najviac sme sa tešili na súťaž v požiarnom útoku s historickou technikou. Vďaka členom DHZ z Jelšavy, ktorí nám požičali svoj historický skvost, ručnú piestovú striekačku z roku 1876, sme sa do útokov zapojili aj my. Okrem menovaných deviatich členov nášho družstva sa súťaže zúčastnil aj náš predseda – veliteľ DHZ. A mali sme čo robiť, aby sme sa vyrovnali, na niekoľko minút, našim dedom a pradedom. Na pumpovanie vody z nádrže (kade) a zostrelenie terčov sme potrebovali 58 sekúnd. Neviem si však predstaviť, či by sme vydržali pumpovať hodinu, alebo aj viac, aby sme zlikvidovali skutočný požiar. Preto si veľmi vážime vynález odstredivého čerpadla.

Po súťaži sme sa konečne mohli pokochať pohľadom na modernú a ďalšiu historickú hasičskú techniku. Z modernej hasičskej techniky spomeniem vozidlo Mercedes Benz METZ je vybavené rebríkom a plošinou s dosahom 39 metrov. Ďalej Mercedes UNIMOG, ktoré slúži prevažne na lesné požiare, Iveco Dailly, MAN- vyslobodzovací špeciál. Z ďalšej techniky spomeniem Tatra 815 AV, ZILL, Tatra 138 AR a taktiež parná striekačka, ktorá zaujala množstvo okoloidúcich. Okrem toho sme tam mohli vidieť štvorkolky, snežný skúter a množstvo iných strojov. Popri ceste sme mohli vidieť stánky s hasičským oblečením, stánky s perníkmi, stánky s balónmi atď.

Ďalej nás zaujal postup príslušníkov hasičského zboru pri rôznych situáciách napr. hasenie kvapalnej horľaviny, požiar v byte a záchrana osôb z prevráteného autobusu, spolupráca s vrtuľníkom ale aj ďalšie akcie.

Po náročnom dni sme si dožičili odpočinok pri pikantnom guľáši a kofole. Možno by sme zostali aj dlhšie, ale náš pobyt vyriešil ďalší dážď, ktorý zaplavil areál drevenej dediny.

Družstvo DHZ TU vo Zvolene bude ešte dlho spomínať na ,,Hasičskú Nedeľu“. Zažili sme kopec zábavy a dúfame, že sa ešte podobnej akcii zúčastníme.“

FOTO: Rusnák, Marošová, Chromek, Terem

Ivan Chromek
katedra protipožiarnej ochrany
Drevárska fakulta
Technická univerzita vo Zvolene 

-miw-

Sdílet