Neděle 25. září 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Přerově pracovali naposled paní Jaroslava Kovářová a velitel družstva nprap. Zdeněk Veverka

Slavnostní rozloučení s kolegy Jaroslavou Kolářovou a Zdeňkem Veverkou – HZS OLK – ÚO Přerov

V úterý 29. 12. 2020 proběhlo na nové požární stanici v Přerově a zároveň v sídle ÚO Přerov slavnostní rozloučení s kolegy paní Jaroslavou Kolářovou a nprap. Zdeňkem Veverkou, ti k poslednímu dni letošního roku končí pracovní a služební poměr u našeho sboru.

Tohoto významného dne se zúčastnili ředitel ÚO Přerov plk. Ing. Miroslav Čoček a také krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík.

Zdeňkovi z výjezdové základny stanice Přerov jeho „parťáci“ připravili nečekanou událost. Vtipným způsobem tak jejich velitel družstva zachraňoval svého jmenovce v podobě plyšové veverky.

V jeho očích při rozeznění poplachové sirény bylo čitelné dojetí a snad i lehce „ukápla slza“. Ono po tolika letech služby a připravenosti se není třeba ničemu divit, kdykoliv vyrazit nejen k záchraně osob, zvířat či majetku se sluší a patří svým kolegům při odchodu ze služby poděkovat, a to třeba i touto lehce humornou událostí.

Přečtěte siHasiči slavnostně otevřeli sídlo územního odboru a stanici v Přerově

Velké díky patří dnes nejenom Zdeňkovi, ale také paní Jaroslavě. Ta také k dnešnímu dni tímto setkáním oficiálně končí svůj pracovní poměr u našeho sboru a jak při slavnostním rozloučení zaznělo z úst ředitele ÚO plk. Miroslava Čočka „Náhradu za Vás budeme hledat velmi těžko, jestli ji vůbec najdeme“.

A proto nám touto cestou dovolte oběma zmiňovaným popřát hlavně co nejvíce zdraví a také i toho štěstí do dalších let. Za jejich významnou práci a službu pro náš sbor opravdu a široké veřejnosti nejen v Olomouckém kraji ze srdce a velmi děkujeme.

Paní Jaroslava Kolářová pracovala u Hasičského záchranného sboru České republiky od roku 1992. Tehdy nastoupila na ekonomicko-hospodářské oddělení Správy a Útvaru Sboru požární ochrany Okresního úřadu v Přerově.

V této pozici prošla přes další nástupnickou organizaci Hasičský záchranný sbor okresu Přerov, až do současné organizační složky státu HZS Olomouckého kraje, kde v rámci územního odboru Přerov vykonává funkci referenta majetkové správy – vedoucí provozního pracoviště.

Pro svoji přátelskou a bezkonfliktní povahu a zejména značné pracovní zkušenosti si paní Kolářová získala respekt a uznání všech pracovníků i příslušníků HZS OLK.


Nprap. Zdeněk Veverka nastoupil k tehdejšímu Sboru požární ochrany dne 1. 10. 1989. Začínal ve funkci hasič, později jako strojník a v roce 1996 byl ustaven na funkci velitele družstva, kterou na centrální hasičské stanici Přerov zastává doposud.

Svoji dlouholetou praxi, zkušenosti a vědomosti využíval při řízení všech typů zásahů, které zvládal s přehledem. Patřil mezi příslušníky, kteří plní svěřené úkoly spolehlivě. Aktivně se zabývá problematikou požárního sportu, dlouhodobě si udržuje odbornost rozhodčí instruktor a velmi dobře se v této oblasti orientuje.

Dlouholeté zkušenosti předával jak služebně mladším příslušníkům HZS, tak i členům jednotek SDH obcí při školeních a odborné přípravě.

Mnoho štěstí do dalších let.

HZS Olomouckého kraje
Sdílet