Pondělí 1. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Na jezeře vzplane loď, lidé budou skákat do vody

Požár výletní lodě se záchranou osob z hladiny vodního díla Nové Mlýny bude v úterý 25. května námětem taktického cvičení IZS.

Požár výletní lodě se záchranou osob z hladiny vodního díla Nové Mlýny bude v úterý 25. května námětem taktického cvičení IZS.

Cvičení má prověřit akceschopnost, spolupráci a postupy jednotek hasičů a složek integrovaného záchranného systému při zásahu u mimořádné události – požáru lodě a záchraně lidí z velké vodní plochy. Kromě základních složek integrovaného záchranného systému – hasičů, zdravotnické záchranné služby a Policie ČR – se cvičení zúčastní Vodní záchranná služba Nové Mlýny, oblastní Charita, Lodní doprava Břeclav a Povodí Moravy. Při záchraně osob z vodní plochy bude nasazen i vrtulník Letecké služby Policie ČR.


Simulovaný požár vypukne na výletní lodi Pálava na hladině dolní nádrže v blízkosti Yachtklubu u obce Pavlov. Hořet začne kvůli technické závadě v motorovém prostoru lodi. Na palubě plné výletníků vypukne panika, několik cestujících se ve vzniklém zmatku zraní.

Z rozhoupaného plavidla několik cestujících spadne do vody, další tam ve strachu z požáru skočí, pro osádku se loď stává neovladatelnou. Lodník se ručním hasícím přístrojem snaží uhasit požár. Po vyprázdnění hasícího přístroje uzavře motorový prostor, aby bránil šíření požáru. Lidem na palubě osádka rozdává plovací vesty, pasažérům ve vodě hází záchranné kruhy a snaží se jim předat i záchranné vesty.

Úkolem zasahujících složek IZS bude záchrana osob z vody i z lodi, jejich evakuace na břeh, předlékařská pomoc zraněným a jejich předávání do péče zdravotníků, a samozřejmě také hašení hořící lodi. Záchranáři budou zasahovat ze člunů, ze břehu i z paluby policejního vrtulníku.

K soustředění a ošetřování zraněných bude na břehu vyčleněn zdravotnický stan. Po záchraně všech osob a uhašení požáru bude poškozená, neovladatelná loď z hladiny jezera odtažena ke břehu.

Taktického cvičení se celkem zúčastní 80 záchranářů a figuranti, kteří budou představovat 30 pasažérů výletní lodi. K zásahu bude nasazeno 10 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Krajské operační a informační středisko HZS vyhlásí 2. stupeň poplachu, na místě bude zřízen štáb velitele zásahu.

Cvičení v úterý 25. května začíná v 10 hodin. Srdečně jsou zváni novináři, sraz zástupců médií, kteří budou chtít pořizovat obrazové či zvukové záznamy je v 9 hodin u stanice Vodní záchranné služby v areálu Yachtklubu v Pavlově.por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kraje


-kaw-

Sdílet