Sobota 30. září 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Postřehy z mistrovství HZS ČR ve vyprošťování

V pátek 13. září proběhl na výstavišti v Brně 1. ročník mistrovství HZS ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.Na místě byla i naše redakce a tak Vám nyní přinášíme některé poznatky a zkušenosti, které jsme zaznamenali při sledování práce jednotlivých týmů.

Soutěžní týmy jsou podle pravidel hodnoceny z hlediska taktiky, techniky provedení zásahu a první předlékařské pomoci. Na umístění jednotlivých týmů mělo vliv uskutečnění, respektive neuskutečnění nebo nedostatečné uskutečnění úkonů a správné pořadí úkonů, které jsou hodnoceny rozhodčími, a které jsou důležité u skutečných zásahů.

Zahájení zásahu, průzkum, komunikace:
V této fázi je rozhodující úloha velitele, který provádí průzkum, zjišťuje zda ve vozidle jsou uvězněné / zraněné osoby, navazuje s nimi první kontakt a vydává záchrannému týmu jasné a srozumitelné rozkazy, které určují další postup zásahu. Na mistrovství se některé týmy průzkumem příliš nezdržovaly, někdy nebyl ze začátku navázan kontakt se zraněnými, rozkazy a odpovědi některých hasičů působily jako odříkávané naučené věty bez vztahu k situaci na místě. Průzkum a komunikace byly naopak silnou stránkou vítězného týmu HZS hl. m. Prahy.

Stabilizace havarovaného automobilu, zajištění zraněných osob:
Stabilizace automobilu a zajištění zraněných osob proti nežádoucím pohybům páteře jsou úkony, které musejí být provedeny ve správném pořadí. Nejdůležitější je zamezit otřesům, kývání a naklánění automobilu, dokud nejsou nasazeny krční límce zraněným. Jako nejvhodnější postup se ukazuje předběžná stabilizace automobilu například založením klínů pod kola (aby auto nemohlo popojet), následné opatrné proniknutí záchranářů ke zraněným (zadním oknem, bočními okny), nasazení krčních límců zraněným a následně úplná stabilizace nadzvednutím auta a podložením stabilizačních klínů. Nadzvednutí auta je šikovné provést hydraulickým rozpínákem. Je to bez námahy a především hydraulika pracuje pomalu a klidně, zatímco při manuálním nadzvednutí auta se autem zbytečně trhá.

Použití hydraulického vyprošťovacího nářadí, časový limit:
Na výsledek týmu má kromě zručnosti a sehranosti jeho členů vliv také druh použitého vyprošťovacího nářadí. Týmy, které používají pouze jeden kombinovaný vyprošťovací hydraulický nástroj (nůžky a rozpínák v jednom) mají malou šanci dostat se do časového limitu. Jako ideální se ukazuje nezávislé použití nůžek a rozpínáku spolu s dostatečně výkonným hydraulickým čerpadlem, které umožňuje práci obou nástrojů současně. Pak může být otevření všech čtyř dveří a odstřižení střechy mnohem rychlejší. Častou chybou je snaha některých hasičů „pomáhat“ hydraulickému nářadí a manuálně ohýbat nebo odtrhávat některé části karoserie. To vede ke cloumání autem, které může zvyšovat stres zraněných, a může dojít také ke zranění hasiče. Nejvhodnější je plně využít možností hydraulického nářadí a potřebné části plynule odstřihnout nebo odehnout.

Celkový dojem:
Na mistrovství republiky se zpravidla velmi dobře umístily týmy, které se maximálně snažily přiblížit podmínkám skutečného zásahu. To platí pro již zmíněný průzkum, kdy velitel zjišťuje situaci a rozhoduje o dalším postupu. Velmi efektní a působivé pro odbornou i laickou veřejnost je vedení zásahu přímo ze zásahového automobilu. To se vyplatilo například HZS Pardubického kraje s CAS 16 – Mercedes (3. místo), HZS kraje Vysočina s RZA 2 – Mercedes (4. místo) nebo HZS Jihočeského kraje s RZA 1 – Jeep Cherokee (5. místo). Při využití zásahového automobilu jsou maximálně splněny požadavky pravidel na označení místa nehody, protipožární opatření a soutěžní tým má na místě k dispozici veškeré technické prostředky z automobilu k vyřešení nepředvídaných situací.

Závěr:
O umístění na soutěži ve vyprošťování a především o kvalitě zásahu u skutečné dopravní nehody rozhoduje správné a důsledné provedení všech potřebných úkonů, správné pořadí úkonů a koordinovaný postup, kdy každý člen týmu na základě výcviku a rozkazů velitele ví co a s jakým cílem má udělat. Značný vliv na rychlost a účinnost zásahu má i typ, výkon a možnosti používaného hydraulického vyprošťovacího nářadí. Věříme, že náš článek napomůže dalšímu zkvalitnění odborné přípravy hasičských jednotek na soutěže ve vyprošťování, které jsou měřítkem připravenosti jednotek na reálné zásahy u dopravních nehod.
Sdílet