Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Druhy a kategorie jednotek požární ochrany

Zákon číslo 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje druhy a kategorie jednotek požární ochrany.

Jednotkami požární ochrany jsou

  1. jednotka hasičského záchranného sboru zřízená jako jednotka hasičského záchranného sboru kraje, jednotka generálního ředitelství nebo jednotka záchranného útvaru hasičského záchranného sboru, která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru (dále jen „příslušník“) určených k výkonu služby na stanicích hasičského záchranného sboru,
  2. jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, (dále jen „zaměstnanec podniku“),
  3. jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání,
  4. jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.
Přečtěte siZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na jednotky

  1. s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele,
  2. s místní působností zasahující na území svého zřizovatele.
Sdílet